Pavlačový obytný dům pro chudé
1937–1939 / 1947–1948

Jateční 1733/1 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Stavební stroje (BUS 28, TROL 13, 16, 17)
GPS: 49.7523233N, 13.4021511E
Architekt:

Kolonii sociálního bydlení při Jateční třídě doplnil na sklonku třicátých let minulého století ojedinělý pavlačový dům pro chudé. Největší obytnou budovu v této oblasti vystavělo město Plzeň za podpory ministerstva sociální péče. Projekt vypracoval pravděpodobně architekt Václav Klein, městský vrchní technický komisař, který patřil k mladší generaci zaměstnanců městského stavebního úřadu a v Plzni navrhl řadu zdařilých funkcionalistických staveb.

V případě pavlačového domu se po formální stránce ale držel konzervativnějšího pojetí a navrhl třípatrovou, volně stojící podélnou budovu s valbovou střechou a pavlačemi, probíhajícími nepřerušeně po celé délce dvorní, ale i uliční fasády. Takto exponované pavlače – hlavní „znak“ nouzových bytovek pro chudé, který býval v minulosti očím kolemjdoucích skrytý v méněcenné dvorní části domu – napřímo prozrazují sociální rozměr objektu, za který se netřeba stydět. Jako by tím obec chtěla demonstrovat, že se dokáže postarat i o sociálně slabé obyvatele města. 

„Oboustrannými“ pavlačemi architekt ušetřil vnitřní prostor domu a zredukoval počet schodišť na jediné, umístěné uprostřed dispozice. V neposlední řadě jimi zdvojnásobil počet bytových jednotek (celkem 64), které vůči sobě zrcadlově obrátil a seřadil do dvou dlouhých přehledných řad. Jejich poprsnice probíhající nepřerušeně v celé délce líce objektu byly původně železobetonové s kompaktní výplní. Každá dvojice jednotek ve vyvýšeném přízemí byla dostupná po sedmistupňové rampě. 

Minimální byty sestávaly z malé předsíně, obytné kuchyně a klosetu, jak bylo u staveb tohoto typu obvyklé. Výjimku tvořily krajní byty, které měly jeden pokoj navíc. V suterénu se nacházely dvě společné prádelny.

V letech 1947–1948 stavební firma Jenč – Hladeček – Kroft provedla obnovu části domu postižené válečným náletem na sklonku druhé světové války. Při rekonstrukci pavlačí v sedmdesátých letech byla nahrazena průběžná železobetonová poprsnice za ocelové zábradlí se svislými pruty (to bylo v roce 2004 kompletně odstraněno a nahrazeno novými kovovými pavlačemi). V roce 1978 dům postihl menší požár. Počátkem devadesátých let byla v části přízemí adaptována jedna bytová jednotka na prodejnu potravin s občerstvením. 

V současnosti se dům nachází v dezolátním stavu. V souvislosti s připravovanou výstavbou tzv. východního okruhu pravděpodobně dojde k jeho demolici.


AW

Stavebník

Obec města Plzně

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
  • Státní oblastní archiv v Plzni