Obytný a obchodní dům Josefa Lukeše
1930 / 1931–1932 / 1933–1934

Zábělská 853/46 (Plzeň) Plzeň Doubravka
MHD: Habrmannovo nám. (BUS 28, 29, TROL 16, 17)
GPS: 49.7581867N, 13.4204692E
Architekt:
Zábělská 853/46 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2016 Zábělská 853/46 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2016 Zábělská 853/46 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (půdorys střešní terasy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (svislý řez podélný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (příčný řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (příčný řez C–D), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (pohled do Zábělské třídy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (celkový pohled na blok domů do Zábělské třídy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (pohled do dvora), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (garáže, dílny a sklad – půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (garáže, dílny a sklad – půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (garáže, dílny a sklad – svislý řez příčný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (garáže, dílny a sklad – pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – suterén), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – I. patro), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – II. patro), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – svislý řez příčný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (přístavba garáží a dílen – pohled do dvora), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (1947 situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (1947 přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (1947 příčný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 853/46 (1992 půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Josef Lukeš

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně