Soubor rodinných domů Občanského, stavebního a bytového družstva „Domov“
1930–1931

Staniční 795, 771, 772, 773, 774, 775, 776 / 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 (Plzeň) Plzeň Doubravka
GPS: 49.7567347N, 13.4166692E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
Staniční 771, 772 / 35, 37 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2022 Staniční 773, 774 / 39, 41 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2022 Staniční 775, 776 / 43, 45 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2022 Staniční 771, 772, 773, 774 / 35, 37, 39, 41 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2016 Staniční 771, 772, 773, 774 / 35, 37, 39, 41 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2022 Staniční 773/39 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2022 Staniční 771/35 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 771/35 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 771/35 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 771/35 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 771/35 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 771/35 (svislý řez příčný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 771/35 (pohled do ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (situace 1:720), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Staniční 776/45 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Občanské, stavební a bytové družstvo „Domov“

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.