Rodinný dům Františka Jedlana
1930–1931

Zábělská 793/38 (Plzeň) Plzeň Doubravka
MHD: Habrmannovo nám. (BUS 28, 29, 53, TROL 16, 17)
GPS: 49.7581200N, 13.4198650E
Architekt:
Stavitel:
Zábělská 793/38 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (příčný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (podélný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 793/38 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (půdorys I. a II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (svislý řez C–D), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (pohled do ulice – nerealizovaná verze), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (pohled do ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (pohled do dvora – nerealizovaná verze), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zábělská 717/36 (pohled do dvora), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Poštovní 783/1 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Nedaleko historického jádra Doubravky, na jižní straně Zábělské ulice, která přes brod u Lopatárny propojovala ves s Měšťanským pivovarem a dalšími průmyslovými areály, si lékárník František Jedlan nechal v letech 1930–1931 vystavět řadový rodinný dům s lékárnou a laboratoří. Stavbu třípodlažní budovy provedl doubravecký zednický mistr Václav Vacek, patrně podle vlastního projektu.

V návrhu respektoval obě nestejně vysoké sousední budovy – zatímco korunní římsou i hřebenem sedlové střechy přímo navázal na sousední třípodlažní dům č. o. 36, patrovému objektu č. o. 40 se snažil přiblížit valbou s vikýřem. Jakmile mělo u nižší budovy dojít k nástavbě druhého patra, měl František Jedlan nechat upravit střechu svého domu na prostou sedlovou střechu bez valby, aby sklony střech sjednotil. Stavebník k úpravě přistoupil již během realizace, k navýšení sousedního domu nicméně nikdy nedošlo.

Střídmě pojaté průčelí symetricky prolomené rozměrnými okny ve třech osách autor v patře doplnil o ústřední motiv centrálního arkýře s bočními okénky. Ploché zastřešení arkýře, lemované zábradlím se zděnými sloupky, sloužilo zároveň jako balkon bytu ve druhém patře. Podobně jako plastické šambrány a parapety oken v prvním a druhém patře se měl arkýř odlišovat od hlavní plochy světle okrové fasády i bílou barvou. Přízemí naopak mělo mít tmavě hnědý nátěr.

Kromě průjezdu při východní straně domu věnoval Vacek provozu lékárny celé jeho přízemí. Do prvního i druhého patra umístil po jednom velkorysém třípokojovém bytě s tradičním dvoutraktovým uspořádáním, kdy tři průchozí obytné místnosti směřovaly do ulice a kuchyně, pokoje pro služebnou a koupelna se otevíraly do zahrady. Do dvorního traktu zednický mistr vsadil i objem schodiště, výrazně vystupující z těla domu. Ke schodišťovému rizalitu Vacek přimkl malý balkon přístupný z koupelny. U jižní hranice pozemku pak dvůr uzavřel dvěma garážemi a skladištěm.

V roce 1971 byly prostory někdejší lékárny a příručního skladu adaptovány na „experimentální prodejnu“ pekařských a cukrářských výrobků. V první polovině devadesátých let pak majitel domu provozovnu upravil na obchod s módními doplňky a kromě menších vnitřních stavebních úprav provedl také citlivou rekonstrukci fasády i výměnu výplní okenních otvorů v přízemí, ve vyšších podlažích pak jejich opravu.


MR

Stavebník

František Jedlan

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně