Rodinný dům Jana Sýkory
1928

Popelnicová 652/29, Radiová 652/31 (Plzeň) Plzeň Doubravka
MHD: Na Dlouhých (TROL 13)
GPS: 49.7543122N, 13.4219292E

Přízemní rodinný dům na nároží Popelnicové a Radiové ulice si v roce 1928 nechal postavit železniční zřízenec Jan Sýkora. Návrh i stavební práce provedla plzeňská stavební firma Josefa Jirouška a Václava Hamáčka. Stavitelé plány zhotovili v dubnu 1928 a tři měsíce nato získali stavební povolení. Realizace pak probíhala mezi srpnem a listopadem téhož roku. 

Výtvarným výrazem tradiční dům s valbovou střechou má zhruba čtvercový půdorys zalomený na východní straně, kde se předsazeným schodištěm vstupuje do zvýšeného přízemí. Působivý výraz domu vychází především z harmonické kompozice jednotlivých průčelí. Horizontála široké hlavní římsy je vyvážena vertikálními lizénami podél oken. Jak členění průčelí, tak barevné provedení se dochovalo v původní podobě. Základní plocha ve světlém odstínu je zdola lemována soklem z haklíkového zdiva a dekorativní prvky provedeny v tmavě bordové. Ze strany do Radiové ulice dvojici sdružených oken v přízemí efektně doplňuje třetí v rozměrném vikýři, které osvětluje obytnou místnost v podkroví. Směrem do Popelnicové ulice dvě menší okna umístěná nad sebou prozrazují přiléhající schodiště. Z boční strany směrem do dvora se nachází pouze dvě okna osvětlující zádveří; do zahrady je prolomené jedno větší okno náležící k prádelně a dva úzké okenní otvory pro spíž a toaletu. 

Dům zahrnuje suterén se sklepy, zvýšené přízemí a podkroví. V původní podobě sestával ze dvou bytových jednotek se společnou sdílenou toaletou, spíží a prádelnou, které se nacházely v přízemí. Dispozice byla navržena jako dvoutrakt. V přízemí pokoj a kuchyně přiléhaly k uličnímu průčelí směrem do Radiové. Druhý trakt tvořily toaleta, spíž a prádelna, společné pro oba byty, ve středu dispozice předsíň, z níž jsou přístupné sdílené zázemí, přízemní byt a u uličního průčelí schodiště do podkroví. Druhá bytová jednotka sestávala pouze z obytné kuchyně v podkroví. 

V roce 1956 prošel dům svépomocnou rekonstrukcí, během níž byl napojen na kanalizaci a vodovod. V severovýchodním rohu přízemí byla zřízena nová kuchyně a koupelna, v podkroví přibyla ještě jedna obytná místnost a pro její dostatečné osvětlení vikýř na severní straně průčelí.


MR

Stavebník

Jan Sýkora

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.te

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně