Obytný dvojdům Jaroslava Kesla a Václava Tobrmana
1932 / 1935

Hluboká 1321, 1583 / 47, 49 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Vřesová (TRAM 1)
GPS: 49.7259100N, 13.3972208E
Hluboká 1321, 1583 / 47, 49 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2017 Hluboká 1321, 1583 / 47, 49 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2017 Hluboká 1321, 1583 / 47, 49 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2017 Hluboká 1321, 1583 / 47, 49 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2017 Hluboká 1321, 1583 / 47, 49 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2017 Hluboká 1321/47 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (řez schodištěm), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (pohled do ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (pohled do dvora), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (1997 nástavba místnosti – půdorysy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (1997 nástavba místnosti – řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (1997 pohled do ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1321/47 (1997 nástavba místnosti – boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (svislý řez příčný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (pohled do Hluboké ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (pohled do dvora), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Hluboká 1583/49 (boční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Jaroslav Kesl, Václav Tobrman

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně