Rodinný dům Jana Šnajdra
1930–1931

Motýlí 1231/36 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Olšová (TRAM 1)
GPS: 49.7300597N, 13.3884142E
Architekt:
Stavitel:

Rodinný dům č. o. 36 byl původně součástí dvojdomu postaveného na počátku třicátých let minulého století pro manžele Šnajdrovi. Stavbu realizoval plzeňský stavitel Antonín Štipl patrně podle vlastního návrhu. Dvojdům v každé polovině soustředil čtyři malé byty, a získal tak státní podporu podle zákona o stavebním ruchu. V závěru druhé světové války však budovu zasáhl jeden ze spojeneckých bombardérů a část dvojdomu č. o. 34 byla kompletně srovnána se zemí. Dům č. o. 36 pak stál několik desetiletí solitérně; současná dostavba pochází z let 2004–2005. 

Stavbu tvoří dvě nadzemí podlaží, zahrnující vždy jeden dvoupokojový byt s malým balkonem do zahrady, a suterén, kde byly umístěny sklepy, prádelna, zimní zahrada a pokoj domovníka. Původní plány podkroví se nedochovaly. Půdorysné a hmotné rozvržení domu je značně členité; na bočním průčelí vystupuje zaoblená vnitřní veranda zakončená terasou přístupnou z prvního podlaží a hlavní vchod se schodištěm je odskočený od hrany uličního průčelí. Směrem do zahrady z hlavního objemu částečně vystupuje schodiště a malé balkony náležející k jednotlivým bytům. Hmota domu graduje směrem k uliční fasádě, kde vrcholí v rizalitu – původně umístěném ve střední ose dvojdomu průčelí – zakončeném hrotitým štítem. Přes přízemí a první patro na rizalitu probíhá zaoblený arkýř zakončený v úrovni hlavní domovní římsy oblou stříškou a proražený v každém poschodí třemi úzkými okny. Fasády byly navržené hladce omítnuté, kompozičně členěné jen umístěním okenních otvorů. V rámci schvalovacího procesu ale stavební úřad vznesl námitky proti řešení průčelí. Na základě jeho doporučení byla konečná podoba doplněna o podokenní římsy a dekorativní horizontální pruhy v úrovních oken, byla zdůrazněna korunní římsa a upraveno z dálky viditelné boční průčelí. 

Současná podoba domu je výsledkem rekonstrukce z roku 2004, kdy proběhla kompletní oprava omítky, výměna oken a další dílčí vnitřní úpravy. 


MR

Stavebník

Jan Šnajdr

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně