Nájemní dům Růženy Holcbecherové
1929

Kostelní 1149/2, Jiráskovo náměstí 1149/22 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Bazén Slovany (TRAM 2)
GPS: 49.7361728N, 13.3939100E

Nájemní dům na nároží Kostelní ulice a Jiráskova náměstí vystavěl v závěru dvacátých let minulého století činorodý plzeňský stavitel František Holcbecher. Patrně kvůli výhodnějšímu zdanění nebyl stavebníkem on sám, ale jeho choť Růžena. Jen tři roky nato Holcbecher dokončil jednu ze svých nejvýznamnějších realizací, reprezentativní obchodní a nájemní dům U Dvou klíčů (C1–202) na náměstí Republiky, kde coby oficiální investor rovněž figurovala jeho manželka.

Projekt podsklepené čtyřpodlažní budovy, jejíž realizace přispěla ke zformování severovýchodní fronty Jiráskova náměstí naproti zahradě dominikánského kláštera, vypracoval roku 1929 sám stavitel. Dům, který o jednu etáž převýšil oba sousední objekty, navrhl jako dvoutrakt na půdorysu písmene L, s obytnými místnostmi obrácenými do ulice a obsluhovanými prostory situovanými do dvorní části. Do styku kolmých křídel vsadil dvouramenné schodiště, jehož těleso s půlválcovým „závěrem“ mezipodesty vystupuje do malého dvorku. Hlavní domovní vchod situoval do Kostelní ulice.

Hladce omítnutá průčelí František Holcbecher prolomil rastrem obdélných oken tradicionalisticky orientovaných na výšku a jednu z devíti okenních os vsadil přímo do středu zaobleného nároží. Zároveň obě hlavní fasády rozčlenil čtyřmi výraznými pásy s horizontální „kanelurou“. Plastické pásy, zdola ohraničené nadokenními a shora parapetními římsami, probíhají „proudnicově“ v celé šířce průčelí. Budovu Holcbecher završil sedlovou střechou.

V nájemním domě stavitel uplatnil několik typů bytových jednotek. Do prvního, druhého i třetího patra navrhl vždy jeden větší dvoupokojový byt, dva byty jednopokojové a dvě samostatné světnice se společným hygienickým zázemím. Zvýšené přízemí koncipoval obdobně, dva jednopokojové byty zde doplňovaly tři světnice a obchod v nároží se samostatným vstupem, propojený s jedním z bytů. Do suterénu Holcbecher umístil kromě sklepů i společnou prádelnu, do podkroví pak další úložné prostory pro nájemníky.

V padesátých letech byla prodejna v přízemí adaptována na obytný prostor. Dveřní otvor v nároží byl nahrazen oknem, dodnes jej ale připomíná stupeň původního vyrovnávacího schodiště, z větší části zazděný, a úzký pás markýzy, kterou stavitel opatřil i hlavní vchod do domu z Kostelní ulice. V současnosti se část přízemí znovu využívá pro nebytové účely. Navzdory nezhojeným ranám po odstranění několika větracích mřížek topení WAW z kanelovaných pásů se fasáda nachází v relativně udržovaném stavu. Do dvou bytů navíc stále propouštějí denní světlo původní dřevěná okna; ostatní byla vyměněna za plastová.


PK – MR

Stavebník

Růžena Holcbecherová

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně