Obytný a obchodní dům Západočeského konsumního družstva
1922–1923

Slovanská 899/40, Modřínová 399/1 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Jedlová (TRAM 1)
GPS: 49.7359478N, 13.3891519E
Architekt:
Stavitel:

Západočeské konsumní družstvo, jež vzniklo v roce 1912 přeměnou z původního Ústředního konsumního a výrobního družstva v Plzni, se soustředilo především na organizaci distribuce předmětů denní potřeby (potraviny, oděv, domácí potřeby), ale zároveň pro své členy zajišťovalo další servis v podobě ukládání a zúročování jejich úspor či výstavby dělnických domů a bytů.

Jedním z prvních stavebních počinů družstva v období po první světové válce se stala realizace čtyřpodlažního nárožního obytného a obchodního domu č. o. 40 na Nepomucké (dnes Slovanské) třídě při křížení s Modřínovou ulicí. Objekt vystavěný plzeňskou stavební firmou Františka Vachty vyniká bohatě zdobenou fasádou, jejíž návrh v roce 1922 vypracoval Bohumil Chvojka, tehdy šestatřicetiletý architekt, který od roku 1919 působil jako pedagog na České státní průmyslové škole v Plzni.

Formální aparát vnějšího pláště s výrazně předstupujícími plastickými prvky oblých tvarů Chvojka navrhl pod vlivem právě se formujícího tzv. národního stylu, podobně jako svůj první projekt českobratrského kostela Mistra Jana Husi (C3­–1722), na němž pracoval v témže období. Půlkruhové motivy v exteriéru doplňují hrotité římsy a trojúhelné štíty s kruhovými okny, za nimiž se skrývá mansardová střecha uličního traktu (dvorní část je zastřešena ploše). Hladká břízolitová fasáda je v pilastrech v parteru ozdobena vodorovnou kanelurou a vizuálně tak odlišuje dvě hlavní funkce domu – obytnou a obchodní.

Rovněž půdorysné uspořádání objektu se vzhledem k obdobné nárožní parcele v principu blíží rozvrhu českobratrského kostela. Takřka symetrická dispozice tvaru písmene V je koncipována podél diagonální osy, také nároží je zkosené. Na úhlopříčnou osu architekt situoval i těleso schodiště s půlkruhovým závěrem, předsazené před dvorní průčelí, a rozměrný světlík, který vnášel denní světlo do dvorního traktu s chodbou a hygienickým zázemím bytů. Součástí lapidárního řešení provozu domu bylo umístění tří prodejen v přízemí a obytných místností bytů včetně kuchyní do obou ramen uličního traktu.

V prvním, druhém a třetím patře dům soustředil vždy tři jednopokojové a jeden dvoupokojový byt. K původním dvanácti bytovým jednotkám přibyla roku 1924 další, když stavitel Jaroslav Kostka provedl adaptaci průjezdu z Modřínové ulice do vnitrobloku na byt s kuchyní a pokojem.

Přestože dům v nedávně době prošel částečnou rekonstrukcí (výměna oken a střešní krytiny), celkový výtvarný dojem z fasády bohužel narušují partie opadávající omítky i vizuální smog v parteru.


AŠ – PK

Stavebník

Západočeské konsumní družstvo

Prameny

  • SOA Plzeň