Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1922–1923

Jablonského 898/16, Sladkovského 898/27 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: U Duhy (TRAM 2)
GPS: 49.7389061N, 13.3904814E
Architekt:
Stavitel:

Velmi činorodé Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí realizovalo v meziválečné době nejen množství rodinných domů, ale také řadu domů nájemních. Téměř všechny projekty pro družstvo zpracovávala stavební firma bratří Josefa a Václava Paškových (druhý jmenovaný dokonce družstvu předsedal). Stavby se vyznačují příbuzným rukopisem, který odráží vliv několika architektonických směrů – především moderního klasicismu, dekorativismu a blízkého národního stylu, ale také geometrické moderny a hnutí art deco.

Názornou ukázkou produkce družstva z první poloviny dvacátých let minulého století je čtyřpodlažní nájemní dům na nároží ulic Jablonského a Sladkovského, projektovaný roku 1922 právě společností bratří Pašků – patrně Václavem Paškem. Hlavní průčelí, které se obrací směrem do ulice Jablonského, autor projektu komponoval asymetricky a dominantní partii se vstupem a třemi okenními osami situoval do pravé části fasády. Zvýraznil ji trojúhelným štítem s dvěma kruhovými okénky, subtilními reliéfními ornamenty takřka secesního rázu dekorujícími parter u domovního vchodu i pojednáním plochy obklopující trojici oken ve druhém patře a završené scelující římsou. Okna jsou zde flankována svislými pásy režného zdiva a plochy parapetů ústupkově projmuty a proloženy vodorovnými pásky. Naopak nadpraží zdobí jemný dekor v kruhových „obručích“. Kompozici této části průčelí dotvářejí dva kanelované pilastry s iónskými hlavicemi.

Právě měkce modelované klasicizující pilastry spolu s řadami a plochami menších plastických kroužků, které lemují většinu oken budovy vyjma přízemí, vtiskly oběma uličním fasádám nezaměnitelnou podobu. Pás hladké omítky mezi prvním a druhým patrem navíc stavitel opatřil v každé okenní ose kosočtverečnými medailony. Nároží zdůraznil pouze kratičkou rohovou římsou v úrovni parapetů oken třetího patra.

Činžovní dům soustředil v každém ze čtyř nadzemních podlaží tři prostorné dvoupokojové byty, pouze v jednom z bytů v přízemí doplňoval obytnou kuchyni jediný pokoj. Třináctý byt – pravděpodobně domovnický – stavitel situoval spolu s půdními kójemi do podkroví. Bytové jednotky měly tradiční dispozici s průchozími obytnými místnostmi orientovanými do ulice a příslušenstvím obráceným do dvora. Do dvorního traktu umístil Václav Pašek také schodiště s ramenem podepřeným dvojicí sloupů a vystupujícím z těla domu coby rizalit. Velmi dobrému plošnému standardu bytů odpovídalo i hygienické zázemí s vlastní koupelnou a samostatnou toaletou. V suterénu se nacházely obvyklé sklepy a dvě prádelny.

Družstevní dům během bezmála století své existence nezaznamenal výrazné stavební změny a jeho hodnotný dekorativní plášť se – naštěstí – do dnešních dnů zachoval v téměř autentickém stavu.


AW – PK

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Technical Department of the Municipality of the City of Pilsen, Building-Administration Department, Building Archives