Budova obecných škol na tzv. Karlově v Plzni (Habrmanova škola)
1914 / 1922 (demolice 1949)

Emilova 1 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.739140N, 13.351970E
Emilova 1 (01), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5508, LP 351/13 Emilova 1 (02), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5537–5542, LP 351/42–47 Emilova 1 (04), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5537–5542, LP 351/42–47 Emilova 1 (09), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5557, LP 351/62 Emilova 1 (06), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5537–5542, LP 351/42–47 Emilova 1 (08), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5546, LP 351/51 Emilova 1 (07), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5537–5542, LP 351/42–47 Emilova 1 (skica), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (situace skica), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys přízemí skica), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys I. patra skica), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (situace), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (situace), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (řez), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (řez), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (pohled západní), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (pohled severní), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1, Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (detail fasády), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (situace; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys II. patra; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (půdorys krovu; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (řez; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (pohled západní; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (pohled východní; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně Emilova 1 (pohled severní; nástavba), Zdroj: Archiv města Plzně