Soustružna děl
1916–1919

U Planetária 2969/1 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.740520N, 13.362123E

Mezi budovy, postavené během první světové války, patří i dnešní budova Techmania Science Center. Objekt tvořený šesti loděmi a zděnými přístavbami na severní a východní straně postavila plzeňská firma Müller & Kapsa v letech 1915–1918 jako soustružnu děl. Jednotlivé lodě byly osvětleny vysokými tabulkovými okny a střešními světlíky. Lodě se do fasády promítaly samostatnými štíty a traktováním okenních otvorů. Přístavba na severní straně byla na konci šedesátých let ještě přízemní, s tabulkovými okny a střešními světlíky. Později byla přestavěna a zvýšena o jedno patro. Fasáda přístavby tak pozbyla vzhled zbytku objektu. 

Po skončení první světové války se funkce objektu změnila ze soustružny a opravny děl na výrobnu lokomotiv. Lomotivy z objektu nevymizely ani dnes, kdy objekt č. 55 slouží k výstavním účelům – v expozici Techmanie je k vidění první elektrická lokomotiva 2 Elo z roku 1928. Po roce 1947 se v budově vyráběly obráběcí stroje, později ozubená kola.

V roce 2005 vznikla obecně prospěšná společnost Techmania Science Center, která iniciovala rekonstrukci a adaptaci budovy pro výstavní účely. Fasáda respektuje historické členění; v jižním průčelí východní lodi nahradila původní okna velkoryse prosklená plocha, ve které je zakomponovaný vstup do expozice. Vnitřní vstupní prostor vytváří galerie ve výšce cca 4,6 m. Střešní světlíky nahradily solární panely. S bývalou kantýnou ASAP, dnes 3D planetáriem, spojuje objekt č. 55 nově postavený most přes závodní vlečku. Z původního zařízení zůstaly v budově funkční mostové jeřáby. Vlastní expozice je situována v šestilodním halovém prostoru, severní přístavek slouží administrativě a jako technické a sociální zázemí. Ve východním přístavku jsou umístěny laboratoře, dílny a klubovna.


VF

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Reference – Techmania Science Center Plzeň, http://www.atelier-soukup.cz/?goto=reference&kid=,1,&cislo=42, vyhledáno 26. 1. 2017.
  • Věda a technika v pozadí Lokomotiva Škoda 2 Elo, http://edu.techmania.cz/cs/veda-v-pozadi/821, vyhledáno 26. 1. 2017.