Hala zapalovačů
1915

parcela 8669/1 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Techmania (BUS 22, TROL 15, 17, 18)
GPS: 49.741160N, 13.356020E
Architekt:

Továrna na zapalovače patří mezi škodovácké stavby postavené plzeňskou firmou Müller & Kapsa během první světové války, kdy vyvstala potřeba zbrojní výroby. Přízemní železobetonová budova z roku 1915 stojí v severozápadní části areálu a ze severu i jihu je lemována kolejemi. Jižní průčelí objektu zdobí stupňovitý štít a stejně jako u jiných podnikových staveb realizovaných společností Müller & Kapsa je jeho plášť geometricky členěn lizénami. V průběhu 20. i 21. století však průčelí naneštěstí prošlo řadou změn a bylo také osazeno plastovými okny, což se neblaze podepsalo na jeho dnešní podobě. Původní charakter budovy narušuje i nástavba její východní části, pocházející z období po roce 1956. Oproti jižnímu průčelí je v relativně dobrém stavu východní fasáda – dvojice poměrně zachovalých tabulkových oken pravidelně zde oddělují lizény. Plášť zde po více než sto let nedoznal výrazných změn. 

Interiér je narozdíl od exteriéru díky rekonstrukci v mnohem lepším stavu. Jeho osvětlení zajišťují kromě běžných elektrických světel i původní střešní světlíky. K železobetonovým nosným sloupům přibyly další podpůrné sloupy a překlady ze železa. Dodnes se v dílně pracuje na strojích vyrobených plzeňskou Škodovkou.


VF

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.