Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1923–1924

Anglické nábřeží 943, 944/ 9, 8 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Anglické nábřeží (TROL 13, 14)
GPS: 49.7452347N, 13.3809697E
Anglické nábřeží 1778/7 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Anglické nábřeží 1778/7 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Anglické nábřeží 944/8 (titulka paré výkresů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (půdorys a svislý řez podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (svislý řez příčný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 944/8 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (titulka paré výkresů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (půdorys a svislý řez podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (svislý řez příčný), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Anglické nábřeží 943/9 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Pro stavbu dvojice čtyřpatrových nájemních domů na nově vybudovaném Anglickém nábřeží při řece Radbuze využilo Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí typizovaný projekt z roku 1923, podle něhož byly v téže době realizovány také družstevní činžovní domy č. o. 28 v Nerudově ulici (C2–1696) a č. o. 61 na Doudlevecké třídě. Autory návrhu byli pravděpodobně plzeňští stavitelé Josef a Václav Paškovi, kteří stáli ve vedení družstva a jejichž firma ve spolupráci s Josefem Špalkem starším výstavbu také provedla.

V případě obou domů družstvo uplatnilo tentýž projekt se symetrickým rozvrhem fasády, jemuž dominuje ústřední trojúhelný štít. Středovou osu zvýrazňují polygonální arkýře v úrovni druhého a třetího patra, pod nimiž se nachází hlavní domovní vstup. Jako u všech projektů nájemních domů živnostenského družstva z první poloviny minulého století se na klasicizující fasádě objevují dvojice abstrahovaných kanelovaných pilastrů a další bohatý plastický dekor s florálními i figurálními motivy.

Každý z domů soustředil deset standardních bytů o třech až čtyřech místnostech. Obytné pokoje se obracely směrem k nábřeží, zatímco kuchyně a další provozní zázemí bylo situováno do dvorního traktu. Pro bydlení byla využita i část podkroví – jedna ze dvou prádelních místností byla ještě v projektu změněna na garsoniéru domovníka.

V nedávné době byly fasády obou domů opatřeny jednotným nátěrem pastelové barevnosti a původní dřevěná okna byla nahrazena okny plastovými.

 

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně