Nástavba obchodní a kancelářské budovy I. plzeňské tržnice nábytku
1929–1930

Americká třída 638/22 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Mrakodrap (BUS 20, 27, 34, 35, 57, TROL 11, 12, 15, 16, 17, 19)
U Práce (TRAM 4)
GPS: 49.7433859N, 13.3753287E
Architekt:
nezjištěn

Reprezentativní Jungmannovu třídu (dnes Americkou) v těsné blízkosti historického centra města obohatila na přelomu dvacátých a třicátých let poměrně odvážná přestavba a nástavba staršího nárožního domu č. p. 638 z 19. století, která budově vtiskla takřka industriální charakter. Adaptaci iniciovala I. plzeňská tržnice nábytku, která stávající obytný a obchodní dům přestavěla na sídlo firmy, zastřešující jak kanceláře a kreslírny, tak výstavní skladiště nábytku a prodejnu. Společně s takřka současně stavěným souborem bia Elektra, činžovního domu a obchodního domu ASO (C1–1981) objekt tržnice vytvořil velkorysý vstup do Lucemburské ulice (dnes Škroupovy).

První větší stavební změny domu byly provedeny na jaře 1929, kdy se začalo s probouráváním a rozšiřováním okenních otvorů v přízemí a v prvním patře stávající budovy. Zároveň dostal dům i novou fasádu, která původní historizující stavbě vtiskla soudobý architektonický výraz. V letních měsících téhož roku se přikročilo k nástavbě třetího a čtvrtého patra. Nástavba musela být z konstrukčních důvodů co nejlehčí, proto stavitelé uplatnili velkorysá rozměrná okna na úkor těžkých zděných příček a stavbu již neopatřili sedlovou střechou. Předěl mezi původním dvoupatrovým domem a novou nástavbou je zvýrazněn mírně předstupující průběžnou římsou. Fasádu původního domu člení jen nenápadné mělké lizénové rámce v omítce, zatímco v nástavbě dominují vertikální pilastry, odhalující tektoniku přidané konstrukce. Jak prozrazuje plánová dokumentace, středové osy obou průčelí byly původně také „korunovány“ atikovými nástavbami. Výtvarně zdařilým způsobem jsou pojednána nároží – zatímco ve spodní části je nároží zaoblené, v horní je naopak konkávně vykrojené.

Budova měla moderní technické vybavení včetně nákladního výtahu umístěného v šachtě při dvorním traktu. Po válce dům připadl do vlastnictví ZTD – Západočeského truhlářského družstva, které v objektu provedlo drobné stavební zásahy a na konci šedesátých let navrhlo jeho fasádu opatřit působivými neonovými nápisy. V dnešní době bohužel vnímání původní architektury domu znesnadňuje neúměrná plocha reklamních poutačů a také novodobé zásahy, které k několika dosud patrným stavebním vrstvám poměrně necitlivě přidaly další.

 

Stavebník

I. plzeňská tržnice nábytku

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně