Obchodní a bytový dům Karla Svídenského
1933–1934

Křižíkovy sady 325/1 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Anglické nábřeží (TRAM 1, 2)
Náměstí Republiky (BUS 20, 33, 40)
GPS: 49.7463671N, 13.3794593E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Vlastníkem původně dvoupatrového obchodního a obytného domu s historizující fasádou na rohu Křižíkových sadů a Zbrojnické ulice byl majitel továrny na prádlo Karel Svídenský. Ten zde v závěru dvacátých let nechal vybudovat suterénní dílny; zamýšlel také zvýšit stavbu o dvě podlaží. Realizaci tohoto záměru však zabránily statické problémy – ve zdivu objektu se objevily praskliny, takže ani odborný posudek provedení plánované nástavby nedoporučil. Majiteli pak bylo povoleno budovu strhnout. To však vyvolalo vlnu stížností nájemníků domu, jímž se nedostalo adekvátní náhrady za prostory, o které by přišli. Po vyřešení těchto sporů bylo v červnu 1933 započato s demolicí a následně novou výstavbou podle plánů místního architekta a stavitele Jaroslava Cibulky.

Architekt v návrhu zdařilého funkcionalistického domu reagoval na jeho polohu v křížení ulic – mezi kolmá uliční křídla vsadil zaoblenou hmotu nároží s hlavním vstupem a segmentovými deskami balkonů, které však z nařízení stavební komise musel nahradit arkýřem. Aby tuto hmotu opticky odlehčil, prosadil ponechání balkonu v prvním patře a třípodlažní arkýř, otočený k Šafaříkovým sadům, prolomil vysokými francouzskými okny. Plasticitu pláště objektu Cibulka podpořil ještě dvěma rozměrnými arkýři v uličních průčelích. Nad ně pak umístil hmotu ustoupeného pátého patra s plochou střechou. Hladce omítnuté fasády rozčlenil čtyřdílnými sdruženými okny, která zaručovala dostatečné osvětlení bytů a jejichž obdélný tvar je zdůrazněn „negativními“ šambránami.

Přízemí, opatřené kamenným obkladem, architekt rozdělil na čtyři velké obchodní prostory se skleněnými výkladci a vlastními vstupy. Do každého z dalších podlaží navrhl tři dvoupokojové byty s příslušenstvím. Do pátého patra situoval společnou prádelnu, sušárnu, dva pokoje se společnou kuchyní a příslušenstvím a rovněž obytné terasy, tolik charakteristické pro funkcionalistickou bytovou výstavbu. Po dokončení domu, vybaveného řadou pokrokových technologií své doby včetně výtahu, vévodila jeho exteriéru rozměrná střešní neonová reklama s nápisem Svídenský prádlo, kterou navrhl také Jaroslav Cibulka a jež se bohužel do dnešních dnů nedochovala. Podstatné architektonické kvality si však dům zachoval.

 

LV

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně