Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka s adaptovaným obývacím pokojem bytu Huga a Olgy Naschauerových
1937 / 1938

sady Pětatřicátníků 324/4 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Sady Pětatřicátníků (TRAM 1, 2, 4)
Sady Pětatřicátníků (BUS 20, 27, 28, 34, 41)
GPS: 49.7460772N, 13.3739847E
Architekti:
nezjištěn
Stavitel:

Investorem novostavby pětipatrového obchodního a obytného domu č. o. 4 v Kramářových sadech (dnešních sadech Pětatřicátníků) byl ředitel muničního oddělení Škodových závodů Bohdan Pantoflíček. Budovu, jednu z mála funkcionalistických staveb v sadovém okruhu, vystavěl v roce 1937 na místě někdejšího domu rodiny Adlerových Antonín Špalek.

Strohé, puristické uliční průčelí domu oživuje především barevný kontrast keramického obkladu. Zatímco plocha fasády v úrovni uliční čáry je opatřena červenými pásky, arkýř je velkoryse obložen keramikou okrové barvy. Úzké svislé pásky byly původně uplatněny i v parteru. Centrálně umístěný domovní vchod zde flankovaly dva vstupy do obchodů s velkými výkladci. Horní část arkýře, pravidelně členěného třemi řadami rozměrných čtyřdílných oken, slouží jako balkon bytů v horním patře. Horní partie domu je hladce omítnutá. Provozní řešení domu odpovídá dobovým zvyklostem – kromě obchodů byl ve dvorním traktu v přízemí situovaný i byt domovníka, další podlaží pak sloužila výhradně bydlení. V prvním patře se nacházel velkorysý čtyřpokojový byt s pokojíkem pro služku, koupelnami a balkonem, ve vyšších podlažích pak vždy dvě dvoupokojové jednotky. V podkroví byla kromě oddělených půdních prostor umístěna společná prádelna a terasa.

Zmíněný velký byt v prvním patře si roku 1938 pronajali manželé Hugo a Olga Naschauerovi a přenesli do něj zařízení obývacího pokoje ze svého původního bytu v Husově ulici 20, který pro ně navrhl Adolf Loos (C2–1518). S adaptací interiéru jim pomáhal Loosův spolupracovník Norbert Krieger. Právě Krieger je nejspíše autorem dalšího atypického vybavení bytu. Nový byt však manželé užívali jen krátce, protože již roku 1939 emigrovali do Velké Británie. Postupně pak byly uzavřeny i provozy všech továren, jež rodina Naschauerových vlastnila. Po druhé světové válce se Hugo Naschauer pokusil chod společnosti obnovit, podnik však byl záhy znárodněn. Interiér jejich bytu se nedochoval.

Rodina Bohdana Pantoflíčka vlastnila dům v sadech Pětatřicátníků až do znárodnění v roce 1953. Roku 1962 zde Zahradnické družstvo zřídilo květinářství a provedlo výměnu výkladců a obchodních portálů a také drobné změny v interiéru. Kromě úprav parteru však byla uliční fasáda dalších zásahů ušetřena a původní podobu si zachovala dodnes. 


LV

Stavebník

Bohdan Pantoflíček

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně