Obchodní a nájemní dům Marie Staré
1935–1936

Solní 274/12 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Hlavní pošta (TRAM 1, 2)
GPS: 49.7483919N, 13.3760114E
Architekt:
Stavitel:
Solní 274/12 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Solní 274/12 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Solní 274/12 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2018 Solní 274/12 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2015 Solní 274/12 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2015 Solní 274/12 (01), Zdroj: Archiv města Plzně Solní 274/12 (plán 1935), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys přízemí, mezipatra a I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (plán 1935), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Solní 274/12 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Na místě někdejšího historického domu č. p. 274 na úzké středověké parcele v Solní ulici nechala v letech 1935–1936 vystavět podnikatelka v realitách Marie Stará moderní obchodní a nájemní dům. Původní jednopatrová budova s barokním průčelím a dvorním přístavkem se totiž dlouhodobě nacházela ve špatném stavu a dále chátrala. Novostavbu provedl plzeňský stavitel Karel Hájek, který je rovněž autorem plánové dokumentace domu.

Výkresy ukazují, že prvotním záměrem majitelky bylo strhnout i dvorní stavení (a na jeho místě ponechat volný prostor nového dvora) a dům koncipovat jako dvoukřídlový, s jedním bytem v každé části podlaží a s jednoramenným schodištěm coby spojovacím krčkem. Do nevelkého dvorku mezi oběma křídly měly být kromě schodiště orientovány obě kuchyně. Investorka však nakonec realizovala pouze přední třípatrovou novostavbu.

Strohé purizující průčelí budovy oživené mělkým arkýřem představuje typickou ukázku produkce plzeňských stavitelů ve třicátých letech, kdy v západočeské metropoli již naplno zdomácněl funkcionalismus. V historickém jádru města, tvořeném především tradičními domy se zdobnými fasádami, však moderní pojetí stavby působilo poměrně kontrastně, a to i navzdory uplatnění tradicionalistické šikmé střechy.

Kvůli řadě dochovaných historických stavebních prvků (středověká sklepení, renesanční portál, krb na louče) musela majitelka původní objekt před demolicí nechat pečlivě fotograficky zdokumentovat a v průběhu celého stavebního řízení spolupracovat s muzejníky a archeology a dbát jejich pokynů. Na příkaz městského úřadu byl například zmíněný renesanční portál repasován a osazen v zadní části novostavby. Celý stavební podnik je tak mj. příkladem dobového přístupu k přestavbám a demolicím historických domů z hlediska památkové péče.

Svou dispozicí novostavba odpovídala modernímu standardu bydlení. V každém podlaží domu se nacházel jeden čtyřpokojový byt obvyklé dispozice s koupelnou a balkonem, zatímco parter budovy byl určen pro komerční provoz. V přízemí dvorního stavení byla zřízena prádelna, v prvním patře byt domovníka.

Až do počátku roku 2015 byl dům zachován v téměř nezměněné podobě (jednou z úprav byla citlivá výměna části oken v uličním průčelí); na jaře pak dům dostal novou fasádu.

 

Stavebník

Marie Stará

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně