Obchodní a činžovní dům Lidové pojišťovny Čechoslavia
1934–1935

Americká třída 229/38, Resslova 229/1 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Mrakodrap (BUS 34, 35, 57, TROL 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19)
Goethova (BUS 33, 40, TROL 13, 14)
GPS: 49.7430947N, 13.3779948E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Dnešní Americká třída se po dokončení stavby Wilsonova mostu v roce 1913 stala hlavní tepnou, spojující historické centrum Plzně a Říšské, později Jižní Předměstí s centrálním vlakovým nádražím. Největší rozvoj tento živý městský bulvár zaznamenal ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Mimořádného obchodního potenciálu exponovaného místa na rohu Americké třídy a Resslovy ulice využilo Stavební a podnikatelské družstvo v Plzni a v polovině třicátých let zde na místě původního hostince vybudovalo obchodní a činžovní dům, který záhy po dokončení prodalo Lidové pojišťovně Čechoslavia. Ještě v roce 1935 se do objektu přesunula také plzeňská obchodní tržnice.

Pětipodlažní nárožní stavbě s obytným podkrovím dominuje zaoblené nároží, které převyšuje obě uliční průčelí o jedno patro, a evokuje tak klasické nárožní věže. Jeho fasáda má však – podobně jako celý dům – umírněně moderní formu; oblou plochu člení v každém patře trojice dvoudílných oken a vertikály sdružených lizénových rámců. K nároží z obou stran přiléhají mělké čtyřpodlažní arkýře. Zatímco ten kratší, obrácený do Resslovy ulice, je prolomen vždy pouze dvěma čtyřdílnými okny spojenými plastickým rámem šambrán, rozměrný arkýř do Americké třídy je ve svém středu symetricky rozdělen řadou hlubokých lodžií a po stranách pak rozčleněn opět čtyřdílnými okny, ve dvojicích rámovanými šambránami.

V parteru domu se nacházely čtyři obchody s prosklenými výkladci a samostatnými vstupy, ve dvorní části pak sklady a další zázemí. Kromě tří kanceláří v prvním patře bylo ve dvoutraktově uspořádané budově celkem 28 většinou dvoupokojových bytů. Do ulice byly situovány obytné místnosti (včetně atypických pokojů v nároží domu), do dvora pak byla orientována sociální zařízení a kuchyně. Dům byl vybaven také dvěma společnými prádelnami ve čtvrtém patře a v podkroví; k dobovému standardu náležel i osobní výtah.

Dům si až na adaptace obchodního parteru, v němž dlouhá léta sídlila prodejna oděvů a látek, uchoval svoji moderní, na svou dobu však již konzervativní formu (v Plzni nikoliv ojedinělou). I navzdory tomu však budova měla a stále má nepochybný městotvorný význam.

 

LV

Stavebník

Stavební podnikatelské družstvo v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně