Budova obecné a měšťanské školy Dr. Matouše Mandla
1932–1934

Petákova 2055/2 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Masarykovo náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7417386N, 13.3735347E
Petákova 2055/2 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Petákova 2055/2 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Petákova 2055/2 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Petákova 2055/2 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 07), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 08), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 09), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 10), autor: Petr Jehlík, 2014 Petákova 2055/2 (foto 11), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 12), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 13), autor: Petr Jehlík, 2023 Petákova 2055/2 (foto 14), autor: Petr Jehlík, 2014 Petákova 2055/2 (01), Zdroj: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) Petákova 2055/2 (02), Zdroj: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) Petákova 2055/2 (03), Zdroj: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) Petákova 2055/2 (04), Zdroj: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) Petákova 2055/2 (05), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5470–5474, LP 350/215–219 Petákova 2055/2 (06), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 6235, LP 388/354 Petákova 2055/2 (07), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8580–8581, LP 524/296–297
Petákova 2055/2 (08), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (09), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (10), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (11), Zdroj: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (řez 01), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (řez 02), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (řez 03), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (pohled východní), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (pohled jižní), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (pohled severní), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Budovu obecné a měšťanské školy pojmenované po posledním plzeňském purkmistrovi z let 1917–1918 vystavělo město Plzeň mezi roky 1932 a 1934. Stavbu čtyřpodlažního objektu v nároží náměstí T. G. Masaryka a Petákovy ulice provedla stavební firma Františka Holcbechera na základě projektu architektů vyučujících na plzeňské stavební průmyslovce Jaroslava Čady a Vladimíra Weingärtnera. Novostavbou školy plzeňská obec dokončila výstavbu souboru trojice veřejných budov, která započala krátce před vypuknutím první světové války realizací objektu obchodní akademie a ve které se i další dvě etapy – stavba zdejší pobočky Národní banky československé a právě Mandlovy školy – uskutečnily v intencích autora celého konceptu i návrhu akademie Hanuše Zápala.

Čada a Weingärtner stavbu rozvrhli jako soustavu dvou pravoúhlých křídel, z nichž tím užším a kratším navázali na boční křídlo budovy někdejší banky, zatímco to delší, na obou koncích zalomené do krátkých „křidélek“, orientovali podél Petákovy ulice. Z této strany také umístili hlavní vstup, na nějž navazoval vestibul a velkoryse dimenzované trojramenné schodiště. Kratší křídlo koncipovali jako dvojtrakt s učebnami orientovanými na jih, větší část delšího ramene jako trojtrakt s třídami obrácenými do ulice. Kromě více než dvaceti učeben včetně specializovaných místností pro fyziku a chemii zahrnoval výčet školních prostor i několik kreslíren, kabinetů, řadu kanceláří, „rukodílnu“ či dva školnické byty. Do suterénu architekti situovali technické zázemí, šatny a sprchy a rovněž „víceúčelovou“ tělocvičnu s jevištěm.

Skladba hmot, tvar zastřešení nebo střídmá bosáž v parteru a v nárožích budovy zřetelně vypovídají o respektu, který Čada s Weingärtnerem chovali k Zápalově koncepci celku. Zjednodušení tvarosloví a umocnění funkce, as- pekty charakteristické pro architekturu třicátých let minulého století, se ve srovnání s oběma staršími částmi souboru v exteriéru projevily zejména odlišnými proporcemi a zvětšením oken a ustoupením štukových dekorací ve prospěch hladké fasády.


PK

Stavebník

město Plzeň

Prameny

  • Archiv města Plzně
  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně