Rodinný dům Richarda Krofty
1931

Purkyňova 1972/20 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Mrakodrap (BUS 20, 27, 34, 35, 57, TROL 11, 12, 15, 16, 17, 19)
Prokopova (TROL 10, 13, 14)
GPS: 49.7412124N, 13.3766591E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Monumentální charakter domovního bloku vymezeného ulicemi Škroupova, Purkyňova, Resslova a Jagellonská formovaly od 19. století velkolepé budovy veřejných institucí – Ředitelství státních drah, Německého reálného gymnázia a Německého dívčího lycea. V první polovině 20. století se zde nová výstavba omezila na dva sousedící objekty rozdílného charakteru v Purkyňově ulici, a to na mohutnou administrativní budovu státních drah č. o. 22 z let 1948–1952 (C1–1017) a na menší dvoupatrový rodinný dům inženýra Richarda Krofty č. o. 20.

V kontextu meziválečné architektonické produkce Kroftův dům, realizovaný v roce 1931 zdejším oblíbeným stavitelem Josefem Špalkem, nijak významně nevyniká a řadí se k mnoha dalším formálně nevýrazným stavbám v Plzni. Naopak z hlediska dispozičního řešení bytů byl dům v době svého vzniku, tedy v době celostátní bytové krize, přímo nadstandardní. V přízemí a prvním patře se nacházely čtyřpokojové byty, jejichž obytné místnosti byly orientovány směrem k ulici, zatímco kuchyně, zázemí pro služebnou a pro provoz domácnosti se obracely do vnitrobloku. Svými velkými rozměry vynikaly také vstupní hala a koupelna. Do druhého patra, půdorysně redukovaného z nádvorní strany rozměrnou terasou, byl situován hostinský pokoj s koupelnou a domovní sušárna prádla. V suterénu se kromě technického zázemí nacházel malý byt pro domovníka.

 

Stavebník

Richard Krofta

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně