Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol
1940–1941

Americká třída 1787/58 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Pařížská (BUS 35, 57, TROL 11, 12, 15, 16, 17, 19)
GPS: 49.7431849N, 13.3820825E
Stavitel:

Jako poslední doplnil řadu staveb v Americké ulici v letech 1940–1941 čtyřpatrový obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol, vybudovaný podle plánů méně známého plzeňského architekta a stavitele Františka Měsíčka, mj. autora návrhu tzv. Živnodomu (C2–717). Majitelky podniku Karla Dvořáková a Marie Kořánová, které měly pobočku rovněž v nedaleké obchodní pasáži Pražské městské pojišťovny, svěřily realizaci budovy staviteli Karlu Tomáškovi. Jak je v této lokalitě pravidlem, objekt má dvě podzemní podlaží. Zatímco ve druhém suterénu se nacházelo standardní provozní zázemí a sklepy nájemníků, do prvního architekt situoval vzorkovnu látek, skladiště zboží a expedici. Do domu se původně vcházelo po levé straně úzkou pasáží lemovanou předsazenými výkladci se zaobleným nárožím, které otevíraly téměř celou plochu přízemí. Ve vstupním vestibulu se nacházelo trojramenné schodiště, v jehož zrcadle byl umístěn osobní elektrický výtah. V parteru se dále rozprostírala rozlehlá prodejní hala, v zadní části osvětlená střešním světlíkem, a směrem do dvora pak šatny pro zaměstnance a kanceláře vedení firmy. Do jednotlivých pater projektant navrhl vždy dva velké dvoupokojové byty s kompletním příslušenstvím; součástí dispozice většiny z nich byla i malá místnost pro služebnou. V podkroví byl jednopokojový byt domovníka a prádelna se sušárnou.

Puristicky strohou fasádu budovy se sedlovou střechou oživuje mělký třípatrový arkýř se širokými sdruženými okny. Dominantním prvkem průčelí je elegantní balkon s plastickými předsazenými sloupky, plným parapetem, zaobleným nárožím a trubkovým zábradlím, provedený v celé šířce fasády v úrovni prvního patra. Ztvárnění balkonu svědčí o dosud živých expresionistických podtónech autorovy tvorby. Plocha mezi francouzskými okny je v tomto místě obložena černým leštěným opaxitem, který v kombinaci s šedou břízolitovou omítkou vytváří působivý barevný kontrast. Elegantní moderní průčelí doplňoval v širokém pásu pod balkonem umístěný firemní nápis SUKNASPOL, složený z jednoduchých kovových písmen. Do dnešní doby se však bohužel nedochoval. Místo vkusné prvorepublikové reklamy dnes parter domu ovládá druhořadá typografie, velkoplošné motivy nevalné výtvarné úrovně a drobné prvky vizuálního smogu, které se vzájemně přebíjejí agresivní barevností.

 

AK

Stavebník

Karla Dvořáková a Marie Kořánová (Suknaspol)

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně