Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových
1932–1933

Americká třída 1351/64, Pařížská 1351/2 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Pařížská (BUS 35, 57, TROL 11, 12, 15, 16, 17, 19)
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2)
GPS: 49.7431918N, 13.3828014E
Architekt:
Stavitel:

První blok východní části Americké třídy uzavírá v místě křížení s Pařížskou ulicí velkorysý rohový obchodní a činžovní dům Josefa a Marie Cerhových. Čtyřpatrovou stavbu s hranolovou nárožní věží a nízkou, podlouhlou hmotou podkroví vyprojektoval na začátku třicátých let významný plzeňský architekt Bohumil Chvojka. Stavební práce provedla firma Josefa Špalka staršího. Abstraktní geometrické formy budovy a absence plastického dekoru dokládají Chvojkův rozhodný posun od pozdní geometrické moderny a různých poloh národního slohu a stylu art deco směrem k ryze funkcionalistické architektuře. O tom ostatně svědčí i ploché střechy nárožní věže a jižního traktu domu.

Zatímco prostor přízemí, lemovaný v uliční čáře obchodními výkladci, autor uzpůsobil komerčnímu provozu, vyšší podlaží koncipoval jako obytná. Puristicky strohou hlavní uliční fasádu zvýraznil nad úrovní druhého nadzemního podlaží třípatrovým čtyřosým arkýřem, prolomeným v každém patře pravidelným rastrem rozměrných pravoúhlých oken a v druhém patře navíc párem lodžií. V průčelí do Pařížské ulice uplatnil obdobný trojosý třípatrový arkýř. Na rovném zastřešení obou předstupujících objemů pak navrhl úzké terasy s trubkovým zábradlím.

 

AK

Stavebník

Josef a Marie Cerhovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně