Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol.
1930–1931

Americká třída 1248/74 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Pařížská (BUS 34, 35, 57, TROL 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19)
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2)
GPS: 49.7432031N, 13.3841542E
Architekt:
nezjištěn

Řadu obytných budov na Americké třídě uzavírá nájemní čtyřpatrový dům stavební firmy Mandaus, Doubek, Pechman a spol. Funkcionalistický objekt s jednoduchým podélným půdorysem a plochou střechou se podle dohody s městem přizpůsobil vzhledově i výškově ostatním stavbám v západní části ulice. Architekti proto také nerealizovali původně navržený štít nad středem průčelí. Stavbu domu dokončil stavitel František Doubek, jeden z trojice investorů, v roce 1931.

V suterénu si společnost stavitelů zařídila vlastní architektonickou kancelář s kreslírnou, archivem, pracovnami, účtárnou a přijímací místností. Ve druhém podzemním podlaží, vyhrazeném převážně sklepům a skladům, vznikly dva menší jednopokojové byty. Parter byl směrem do Americké třídy otevřen prosklenými výkladci. Kromě čtyř obchodů s přilehlými skladišti se zde nacházel i hlavní vstup s vestibulem a dvouramenným schodištěm, jež vedlo do obytné části domu. V jednotlivých patrech architekti navrhli vždy po jednom dvoupokojovém a třípokojovém bytě s kuchyní, místností pro služebnou, verandou a hygienickým zázemím. Také v podkroví byl kromě obvyklé sušárny a prádelny situován malý jednopokojový byt.

Puristicky strohou hladkou fasádu členili autoři projektu pravidelným rastrem rozměrných pravoúhlých oken. Střed průčelí oživili pouze trojosým třípodlažním mělkým arkýřem, nad prvním patrem. Podobně jako u řady městských domů realizovaných od konce 19. století vznikla i na volné štítové zdi budovy stavitelů Mandause, Doubka a Pechmana velkoplošná reklama. V roce 1931, krátce po kolaudaci, ji pro firmu Schiller, prodávající sukno a hedvábí, navrhl talentovaný plzeňský architekt Leo Meisl. Sofistikovaná malba zahrnující logo a nabízený sortiment firmy Schiller se však bohužel nedochovala. 

 

AK

Stavebník

Mandaus, Doubek, Pechman a spol.

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně