Obchodní a činžovní domy Jaroslava Kostky a Karla Mastného
1930–1931

Americká třída 1230, 1249 / 66, 68, Pařížská 1230/1 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Pařížská (BUS 35, 57, TROL 11, 12, 15, 16, 17, 19)
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2)
GPS: 49.7432022N, 13.3832359E
Americká 1230/66 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1230/66 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1230/66 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1230/66 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1230/66 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2015 Americká 1230/66 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2015 Americká 1230/66 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (příčný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (podélný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (pohled z Americké ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (pohled z Pařížské ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1230/66 (pohled ze dvora), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pařížská 1230/1 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pařížská 1230/1 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pařížská 1230/1, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

V posledním bloku východní části Americké třídy zaujímá klíčové místo monumentální nárožní obchodní a činžovní „dvojdům”, který v letech 1930–1931 navrhli a realizovali Jaroslav Kostka a Karel Mastný. Přestože majitelé plzeňské stavební firmy rozdělili mimořádně velký pozemek na dvě parcely, fasády obou částí na sebe podle ideového plánu navazují a vytvářejí harmonický celek. Není tak na první pohled patrné, že jde o dvě samostatné budovy. 

Čtyřpatrovému funkcionalistickému rohovému domu s plochou střechou (č. o. 66) dominuje předsazená nárožní věž, která symetricky koresponduje s protější stavbou od architekta Bohumila Chvojky, s níž ve třicátých letech vytvořila začátek nově vznikající Pařížské ulice. Zaoblené nároží a vyvážená kombinace dvoubarevných omítek a režného cihelného zdiva novostavbě dodaly nevšední lehkost a eleganci. Hladké průčelí směrem do Americké třídy zvýrazňuje pouze třípatrový arkýř, prolomený v každém podlaží dvojicí rozměrných sdružených oken. Rovněž druhou uliční fasádu, kde se nachází hlavní vchod do domu, člení mezi druhým a čtvrtým patrem vystupující tříosý arkýř, v jehož středu vznikly otevřené balkony.

Celý parter domu s výkladci stavebníci vyhradili komerčním účelům. Do suterénu umístili sklepy nájemníků a skladiště jednotlivých prodejen, do prvního patra navrhli tři prostorné dvoupokojové byty s kuchyní, hygienickým zázemím a místností pro služebnou. Stejné dispoziční řešení zopakovali i v ostatních podlažích. Výjimku představovalo pouze podkroví, kam situovali kromě prádelny a půdy také jednopokojový byt. V Pařížské ulici na objekt v následujících letech navázaly další dva čtyřpatrové funkcionalistické nájemní domy (č. o. 3 a 5).

Druhá část novostavby (č. o. 68) Jaroslava Kostky a Karla Mastného vyrostla na úzké parcele v sousedství činžovního domu praktického lékaře Rudolfa Wilda. Čtyřpatrová budova s rovnou střechou, jejíž fasáda s třípodlažním arkýřem je zrcadlovým obrazem domu č. o. 66, v přízemí soustředila dvojici obchodů. Do vyšších poschodí autoři vyprojektovali nadstandardní třípokojové byty s kompletním příslušenstvím, do podkroví prádelnu a malý byt domovníka. Nárožní „dvojdům” firmy Kostka a Mastný se dochoval bez výraznějších rušivých zásahů; svojí kvalitou a architektonickým pojetím dodnes bezesporu vyniká nad okolní zástavbu.

 
AK

Stavebník

Jaroslav Kostka a Karel Mastný

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně