Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové
1929–1930

Americká třída 1199/72 (Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
MHD: Pařížská (BUS 35, 57, TROL 11, 12, 15, 16, 17, 19)
Hlavní nádraží (TRAM 1, 2)
GPS: 49.7431928N, 13.3839008E
Americká 1199/72 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1199/72 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1199/72 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Americká 1199/72 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (půdorys půdy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (příčný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (podélný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (pohled 01), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (pohled 02), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Americká 1199/72 (pohled 03), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Předposledním objektem v uliční frontě východní části Americké třídy je obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové. Plány čtyřpatrové budovy s rovnou plochou střechou vypracovali v roce 1929 plzeňští stavitelé Ing. Jaroslav Kostka a architekt Karel Mastný, kteří zároveň vedli a dozorovali realizaci. Autoři projektu vytvořili celkem tři varianty hlavního průčelí. Technická komise města nakonec schválila návrh, který výškově i členěním fasády nejvíce odpovídal sousední plánované budově lékaře Rudolfa Wilda. Výraznou podobnost s tímto domem tak novostavba na první pohled nezapře.

Dům soustředil obvyklou kombinaci několika funkcí. Ve druhém podzemním podlaží byla umístěna kromě sklepů nájemníků i fotografická laboratoř s temnou komorou. V prvním suterénu v přední části domu se nacházela skladiště jednotlivých obchodů, malý jednopokojový byt a fotografický ateliér Jana Lukeše s čekárnou. Fotoateliér byl přístupný z přízemí, jež projektanti jinak celé vyčlenili obchodům. V každém z vyšších pater pak vznikl prostorný dvoupokojový a třípokojový byt s kuchyní, hygienickým zázemím, místností pro služebnou a verandou, orientovanou směrem do dvora.

Puristicky strohému průčelí s proskleným obchodním parterem dominuje třípodlažní arkýř, prolomený třemi úzkými lodžiemi a navazujícími pásy vysokých sdružených oken, která probíhají i do bočních stran arkýře.
 

AK

Stavebník

Bohumila Krotschiková

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně