Obchodní dům Baťa
1911–1912 / 1929

Zbrojnická 111/3 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
MHD: Náměstí Republiky (TRAM 1, 2)
Náměstí Republiky (BUS 20, 33, 40)
GPS: 49.7464189N, 13.3788325E
Zbrojnická 111/3 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 Zbrojnická 111/3 (návrh neonové reklamy – 1936), 1936, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (stržení balkonu ve II. patře – 1976), 1976, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy suterénu, přízemí a I. patra – 1911), 1911, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy II. a III. patra a podkroví – 1911), 1911, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční, situace, svislý řez – 1911), 1911, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (návrh světelné reklamy – 1925), 1925, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (situace – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys suterénu – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys přízemí – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys I. patra – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys II. patra – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys III. patra – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys podkroví – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (svislý řez příčný – 1929), 1929, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys a svislý řez podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (situace – 1934), 1934, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy suterénu a přízemí – 1934), 1934, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy I. a II. patra – 1934), 1934, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy III. patra a podkroví – 1934), 1934, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční a svislý řez příčný – 1934), 1934, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy suterénu, přízemí a I. patra – 1937), 1937, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy II. a III. patra a podkroví – 1937), 1937, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční a svislý řez příčný – 1937), 1937, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys a svislý řez správkárny – 1939), 1939, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (výkres světlíků v podkroví – 1941), 1941, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční – 1941), 1941, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy I. a II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy III. patra a podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (návrh neonové reklamy – 1959), 1959, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční – 1996), 1996, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Prosperující firma Baťa, která v meziválečné době prožívala nebývalý rozvoj nejen v mladé Československé republice, ale také v zahraničí, kladla při zřizování svých prodejen a výstavbě obchodních domů mimořádný důraz na jejich architektonickou koncepci. Zakládala si při tom na vytříbených funkcionalistických formách, neonech a dalších světelných prvcích. Moderní vzhled, úspornost, funkčnost a propracovaná provozní struktura budov reprezentovaly Baťovu progresivní obchodní filozofii. Přestože řada obchodních domů Baťa patřila ke špičce dobové architektonické scény (například domy služby v Praze, Karlových Varech, Brně, Ostravě, Mariánských Lázních či Liberci), ne ve všech městech se společnosti tyto ultramoderní skleněné paláce podařilo zrealizovat, a to zpravidla z památkářských důvodů (většina domů byla stavěna v historických jádrech měst). 

V Plzni firma Baťa sídlila ve čtyřpodlažním řadovém domě č. o. 3 ve Zbrojnické ulici, realizovaném v letech 1911–1912 stavitelem Františkem Němcem starším pro společnost Société industrielle, commerciale et immobilière de Bruxelles na místě uvolněném demolicí staršího domu. Projekt obchodní a obytné budovy s fasádou kombinující tvarosloví secese a klasicizující moderny vypracoval vídeňský architekt Ludwig Tremmel (působící v letech 1907–1918 v Plzni), který v téže době pro Société de Bruxelles připravil i návrh honosného domu č. o. 8 ve Františkánské ulici (C1–127). Budova ve Zbrojnické ulici, pouze několik desítek metrů vzdálená od hlavního plzeňského náměstí, po svém vzniku soustředila v suterénu a prvních dvou nadzemních podlažích celkem šest obchodních místností, po jednom čtyřpokojovém bytě ve druhém a třetím patře a garsoniéru v podkroví.

Společnost Baťa měla prodejní prostory nejprve pouze v nájmu. Po dohodě s tehdejší majitelkou domu Hedvikou Schwarcovou učinila roku 1925 první kroky k oživení tradičně řešeného domovního průčelí, na něž nechala osadit výraznou světelnou reklamu v podobě dvoumetrového kulatého emblému s botou a nápisem „Baťa“ uprostřed. O výraznější stavební úpravy a rozšíření objektu však podnik usiloval marně.

Až v roce 1929, kdy byl již objekt ve vlastnictví firmy, městská rada povolila adaptaci parteru a dalších částí domu, včetně zřízení přístavby ve dvoře, provedené podle projektu Václava Sekyry. V exteriéru se modernizace, realizovaná místním stavitelem Josefem Šaškem, projevila zejména v přízemí uplatněním opaxitového obložení a rozměrných skleněných výkladců se zapuštěným vstupem, k němuž zákazníky „svádělo“ ohýbané sklo na nárožích. S novými jednoduchými skly v kovových rámech prvního a druhého patra kontrastovaly původní architektonické články – segmentové suprafenestry, římsy a dekorativní štít. 

Vnitřní uspořádání prodejny bylo realizováno podle jednoho z typizovaných projektů, zpracovaných tzv. standardizačním stavebním oddělením firmy, které s vidinou zvýšení rychlosti a kvality výstavby Baťa zřídil v roce 1929. Dům služby zákazníkům mimo prodej obuvi nabízel i další servis, např. správkárnu obuvi a punčoch či péči o nohy, pedikúru. Dílčí stavební adaptace, během nichž byl zřízen mimo jiné také osobní výtah pro zákazníky a nový neon, se však v budově uskutečňovaly takřka průběžně ještě ve třicátých letech i v první polovině let čtyřicátých. Vzhledem k tomu, že nikdy nedošlo ke stržení původního objektu a výstavbě zcela nové modernistické budovy, zaujímá plzeňský dům služby mezi baťovskými prodejnami ve větších sídlech zvláštní místo. Zdejší pobočka firmy nicméně prosperovala i navzdory stísněným podmínkám. 

Prostory sousedního domu č. o. 5 začal Dům obuvi využívat v roce 1952. Vzhledem k havarijnímu stavu budovy, která byla až do osmdesátých let zanedbávána (v roce 1976 došlo z bezpečnostních důvodů ke stržení balkonu ve druhém patře; v 7. pětiletce byl dům dokonce určen k demolici), byl na jejím místě v roce 1990 vystavěn nový postmoderní dům. O čtyři roky později došlo k adaptaci fasády domu č. o. 3 a parteru obou budov podle návrhu Karla Hotového z ateliéru Arko Design Olomouc.


AŠ – PK

Stavebník

Société industrielle, commerciale et immobilière de Bruxelles, a. s. / Baťa, a. s.

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové rezervace Plzeň.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
  • Tereza Kovaříková, Obchodní domy firmy Baťa (diplomová práce), katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2013.