Objekty

Fotografie objektů
Názvy objektů

Vyhledat:
C1–136 Obchodní a činžovní dům Weiner se zubní ordinací Samuela Teichnera a bytem Pavla a Lili Weinerových C1–136

Obchodní a činžovní dům Weiner se zubní ordinací Samuela Teichnera a bytem Pavla a Lili Weinerových

náměstí Republiky
Vnitřní Město
C1–158 Bankovní a činžovní dům filiálky společnosti Mercur a bytový a obchodní dům Adolfa Bayera C1–158

Bankovní a činžovní dům filiálky společnosti Mercur a bytový a obchodní dům Adolfa Bayera

Bedřicha Smetany
Vnitřní Město
C1–9 Budova Občanské záložny C1–9

Budova Občanské záložny

Kopeckého sady
Jižní Předměstí
C1–356M Přestavba a přístavba budovy spořitelny královského města Plzně C1–356M

Přestavba a přístavba budovy spořitelny královského města Plzně

Františkánská
Vnitřní Město
C1–152 Obytný dům Hynka Fischera C1–152

Obytný dům Hynka Fischera

Bezručova
Vnitřní Město
C1–127 Obchodní dům Vesecký C1–127

Obchodní dům Vesecký

Františkánská
Vnitřní Město
C1–129 Činžovní dům Josefa Špalka st. s pasáží U Františkánů C1–129

Činžovní dům Josefa Špalka st. s pasáží U Františkánů

Františkánská
Vnitřní Město
C1–111 Obchodní dům Baťa C1–111

Obchodní dům Baťa

Zbrojnická
Vnitřní Město
C1–325 Obchodní a bytový dům Karla Svídenského C1–325

Obchodní a bytový dům Karla Svídenského

Křižíkovy sady
Vnitřní Město
C1–3 Dům Věry Geberthové C1–3

Dům Věry Geberthové

Šafaříkovy sady
Východní Předměstí
C1–943 Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C1–943

Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Anglické nábřeží
Východní Předměstí
C1–1778 Budova policejního ředitelství C1–1778

Budova policejního ředitelství

Anglické nábřeží
Východní Předměstí
C1–40 Národní dům československých socialistů v Plzni s kinem Hvězda C1–40

Národní dům československých socialistů v Plzni s kinem Hvězda

Pražská
Východní Předměstí
C1–1217 Městské lázně C1–1217

Městské lázně

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–1000 Okresní nemocenská pojišťovna C1–1000

Okresní nemocenská pojišťovna

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–1150 Masarykův studentský dům C1–1150

Masarykův studentský dům

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–1124 Obchodní a činžovní dům Ludvíka Janečka C1–1124

Obchodní a činžovní dům Ludvíka Janečka

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1514 Obchodní a činžovní dům Rudolfa a Marie Štěpánových C1–1514

Obchodní a činžovní dům Rudolfa a Marie Štěpánových

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1787 Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol C1–1787

Obchodní a činžovní dům firmy Suknaspol

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1125 Obchodní a činžovní dům Eduarda Čížka C1–1125

Obchodní a činžovní dům Eduarda Čížka

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1351 Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových C1–1351

Obchodní a obytný činžovní dům Josefa a Marie Cerhových

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1230 Obchodní a činžovní domy Jaroslava Kostky a Karla Mastného C1–1230

Obchodní a činžovní domy Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1695 Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových C1–1695

Činžovní dům Martina a Růženy Mandausových

Pařížská
Jižní Předměstí
C1–1710 Činžovní dům společnosti Mandaus, Švajcr a spol. C1–1710

Činžovní dům společnosti Mandaus, Švajcr a spol.

Pařížská
Jižní Předměstí
C1–1162 Obchodní a činžovní dům Rudolfa Wilda C1–1162

Obchodní a činžovní dům Rudolfa Wilda

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1199 Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové C1–1199

Obchodní a činžovní dům Bohumily Krotschikové

Americká třída
Východní Předměstí
C1–1248 Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol. C1–1248

Obchodní a činžovní dům společnosti Mandaus, Doubek, Pechman a spol.

Americká třída
Východní Předměstí
C1–920 Správní budova a hydroelektrárna Elektrických podniků města Plzně C1–920

Správní budova a hydroelektrárna Elektrických podniků města Plzně

Denisovo nábřeží
Východní Předměstí
C1–MFJ Most císaře a krále Františka Josefa I. C1–MFJ

Most císaře a krále Františka Josefa I.

Americká třída
Jižní Předměstí
C1–1697 Soubor družstevních domů U Trojdohody C1–1697

Soubor družstevních domů U Trojdohody

Anglické nábřeží
Jižní Předměstí
C1–2142 Sborový dům a modlitebna Korandova sboru C1–2142

Sborový dům a modlitebna Korandova sboru

Anglické nábřeží
Jižní Předměstí
C1–2219 Činžovní domy Korandova sboru C1–2219

Činžovní domy Korandova sboru

Prokopova
Jižní Předměstí
C1–102 Bytový dům Lidové university Husovy s biografem C1–102

Bytový dům Lidové university Husovy s biografem

Prokopova
Jižní Předměstí
C1–2222 Obchodní, obytná a úřední budova Hasičské vzájemné pojišťovny C1–2222

Obchodní, obytná a úřední budova Hasičské vzájemné pojišťovny

Americká třída
Jižní Předměstí
C1–356J Obchodní a činžovní dům Pražské městské pojišťovny C1–356J

Obchodní a činžovní dům Pražské městské pojišťovny

Goethova
Jižní Předměstí
C1–229J Obchodní a činžovní dům Lidové pojišťovny Čechoslavia C1–229J

Obchodní a činžovní dům Lidové pojišťovny Čechoslavia

Americká třída
Jižní Předměstí
C1–230 Nájemní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni C1–230

Nájemní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni

Resslova
Jižní Předměstí
C1–611 Adaptace a nástavba obytného domu M. V. Chudáčka C1–611

Adaptace a nástavba obytného domu M. V. Chudáčka

Jungmannova
Jižní Předměstí
C1–638 Nástavba obchodní a kancelářské budovy I. plzeňské tržnice nábytku C1–638

Nástavba obchodní a kancelářské budovy I. plzeňské tržnice nábytku

Americká třída
Jižní Předměstí
C1–1981 Soubor bia Elektra, činžovního domu a obchodního domu ASO C1–1981

Soubor bia Elektra, činžovního domu a obchodního domu ASO

Americká třída
Jižní Předměstí
C1–1900 Budova Městských technických úřadů C1–1900

Budova Městských technických úřadů

Škroupova
Jižní Předměstí
C1–2242 Soubor bytových domů firmy F. Kout a spol. a manželů Placákových C1–2242

Soubor bytových domů firmy F. Kout a spol. a manželů Placákových

Havlíčkova
Jižní Předměstí
C1–1760 Budova finančních úřadů (tzv. Rašínův dům) C1–1760

Budova finančních úřadů (tzv. Rašínův dům)

Škroupova
Jižní Předměstí
C1–1017 Přístavba budovy Ředitelství státních drah v Plzni C1–1017

Přístavba budovy Ředitelství státních drah v Plzni

Purkyňova
Jižní Předměstí
C1–1972 Rodinný dům Richarda Krofty C1–1972

Rodinný dům Richarda Krofty

Purkyňova
Jižní Předměstí
C1–1530 Soubor budov Obchodní akademie, Národní banky československé a školy Dr. Matouše Mandla C1–1530

Soubor budov Obchodní akademie, Národní banky československé a školy Dr. Matouše Mandla

náměstí T. G. Masaryka
Jižní Předměstí
C1–289 Byt Huga a Heleny Semlerových C1–289

Byt Huga a Heleny Semlerových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C1–90 Obchodní a činžovní dům AESCULAP C1–90

Obchodní a činžovní dům AESCULAP

Americká třída
Jižní Předměstí
C1–114 Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu C1–114

Obytný a obchodní dům pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu

Smetanovy sady
Jižní Předměstí
C1–324 Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka s adaptovaným obývacím pokojem bytu Huga a Olgy Naschauerových C1–324

Obchodní a činžovní dům Bohdana Pantoflíčka s adaptovaným obývacím pokojem bytu Huga a Olgy Naschauerových

sady Pětatřicátníků
Vnitřní Město
C1–260 Přestavba Poštovního a telegrafního úřadu Plzeň C1–260

Přestavba Poštovního a telegrafního úřadu Plzeň

Solní
Vnitřní Město
C1–274 Obchodní a nájemní dům Marie Staré C1–274

Obchodní a nájemní dům Marie Staré

Solní
Vnitřní Město
C1–24 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C1–24

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Dominikánská
Vnitřní Město
C1–14 Činžovní dům dědiců Müllerových, Kapsových a Jany Stréblové C1–14

Činžovní dům dědiců Müllerových, Kapsových a Jany Stréblové

Veleslavínova
Vnitřní Město
C1–63 Činžovní a obchodní dům Edmunda Doubka a spol. C1–63

Činžovní a obchodní dům Edmunda Doubka a spol.

Perlová
Vnitřní Město
C1–208 Činžovní dům Rudolfa a Kamily Kohnových C1–208

Činžovní dům Rudolfa a Kamily Kohnových

Riegrova
Vnitřní Město
C1–202 Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové, zvaný U Dvou klíčů C1–202

Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové, zvaný U Dvou klíčů

náměstí Republiky
Vnitřní Město
C2–1107 Byt Willyho a Gertrudy Krausových C2–1107

Byt Willyho a Gertrudy Krausových

Bendova
Jižní Předměstí
C2–131 Obchodní a činžovní dům První české vzájemné pojišťovny v Praze C2–131

Obchodní a činžovní dům První české vzájemné pojišťovny v Praze

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C2–1818 Nájemní a obchodní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C2–1818

Nájemní a obchodní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Plachého
Jižní Předměstí
C2–812 Byt Marthy a Wilhelma Hirschových a byt Richarda Hirsche C2–812

Byt Marthy a Wilhelma Hirschových a byt Richarda Hirsche

Plachého
Jižní Předměstí
C2–2288 Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových C2–2288

Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových

Kardinála Berana
Jižní Předměstí
C2–2245 Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových C2–2245

Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových

Kardinála Berana
Jižní Předměstí
C2–455 Byt Josefa a Štěpánky Voglových C2–455

Byt Josefa a Štěpánky Voglových

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C2–654 Spolkový dům Humanitní lože Union B’nai B’rith C2–654

Spolkový dům Humanitní lože Union B’nai B’rith

Husova
Jižní Předměstí
C2–1777 Kostel Evangelické církve metodistické (Betlémská kaple) C2–1777

Kostel Evangelické církve metodistické (Betlémská kaple)

Husova
Jižní Předměstí
C2–1511 Budova zasilatelského a dopravního podniku Bohumila Panýrka C2–1511

Budova zasilatelského a dopravního podniku Bohumila Panýrka

Budilova
Jižní Předměstí
C2–2141 Činžovní domy v Puškinově ulici C2–2141

Činžovní domy v Puškinově ulici

Puškinova
Jižní Předměstí
C2–2116 Obchodní a činžovní dům Antonína Kreysy C2–2116

Obchodní a činžovní dům Antonína Kreysy

Kollárova
Jižní Předměstí
C2–2220 Vstupní a kavárenský objekt Společenského domu Peklo C2–2220

Vstupní a kavárenský objekt Společenského domu Peklo

Pobřežní
Jižní Předměstí
C2–55 Budova Československého červeného kříže a požární policie města Plzně C2–55

Budova Československého červeného kříže a požární policie města Plzně

Pobřežní
Vnitřní Město
C2–1927 Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici C2–1927

Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici

Kollárova
Jižní Předměstí
C2–333 Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C2–333

Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Kollárova
Jižní Předměstí
C2–330 Městské divadelní skladiště C2–330

Městské divadelní skladiště

Kovářská
Jižní Předměstí
C2–1518 Obývací pokoj bytu Huga a Olgy Naschauerových C2–1518

Obývací pokoj bytu Huga a Olgy Naschauerových

Husova
Jižní Předměstí
C2–717 Budova družstva Živnodům C2–717

Budova družstva Živnodům

Husova
Jižní Předměstí
C2–741 Přestavba domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových C2–741

Přestavba domu Hedviky Liebsteinové a Jana a Jany Brummelových

Husova
Jižní Předměstí
C2–1581 Zkušební ústav Škodových závodů C2–1581

Zkušební ústav Škodových závodů

Tylova
Jižní Předměstí
C2–1922 Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni a města Plzně C2–1922

Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni a města Plzně

Korandova
Jižní Předměstí
C2–2009 Centrogaráže Františka Kvasničky C2–2009

Centrogaráže Františka Kvasničky

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–2007 Nájemní dům Anny Kohoutové C2–2007

Nájemní dům Anny Kohoutové

Bendova
Jižní Předměstí
C2–1968 Nájemní dům Františka Kvasničky C2–1968

Nájemní dům Františka Kvasničky

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–1241 Budova Německé obchodní akademie Františka Josefa I. C2–1241

Budova Německé obchodní akademie Františka Josefa I.

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–1696 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C2–1696

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–1071 Obytný dům Antonína, Josefa a Jaroslava Ulčových C2–1071

Obytný dům Antonína, Josefa a Jaroslava Ulčových

Nerudova
Jižní Předměstí
C2–1798 Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových C2–1798

Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových

Bendova
Jižní Předměstí
C3–721 Zahradní činžovní dům Oskara a Jany Semlerových s vestavbou mezonetového bytu C3–721

Zahradní činžovní dům Oskara a Jany Semlerových s vestavbou mezonetového bytu

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2154 Činžovní domy Gustava a Boženy Dvořákových a Josefa Chvojky C3–2154

Činžovní domy Gustava a Boženy Dvořákových a Josefa Chvojky

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–26 Část bytu Lea Brummela C3–26

Část bytu Lea Brummela

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2217 Bytový dům na náměstí Míru C3–2217

Bytový dům na náměstí Míru

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C3–2286 Soubor činžovních domů Václava Hajšmana C3–2286

Soubor činžovních domů Václava Hajšmana

Klostermannova
Jižní Předměstí
C3–2363 Budova Československého rozhlasu C3–2363

Budova Československého rozhlasu

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C3–1926 Budova Ústavu pro hluchoněmé děti C3–1926

Budova Ústavu pro hluchoněmé děti

17. listopadu
Jižní Předměstí
C3–2235 Nájemní domy Václava Jílka C3–2235

Nájemní domy Václava Jílka

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1521 Přečerpávací stanice pro Říšské Předměstí C3–1521

Přečerpávací stanice pro Říšské Předměstí

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–2289 Nájemní dům Jana a Terezie Korousových C3–2289

Nájemní dům Jana a Terezie Korousových

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128C Chirurgický pavilon Městské všeobecné veřejné nemocnice C3–1128C

Chirurgický pavilon Městské všeobecné veřejné nemocnice

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128J Jídelna Městské všeobecné veřejné nemocnice C3–1128J

Jídelna Městské všeobecné veřejné nemocnice

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128S Šiklův ústav Městské všeobecné veřejné nemocnice C3–1128S

Šiklův ústav Městské všeobecné veřejné nemocnice

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128N Pavilon nukleární medicíny Městské všeobecné veřejné nemocnice C3–1128N

Pavilon nukleární medicíny Městské všeobecné veřejné nemocnice

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–1128I Pavilon infekčních chorob Městské všeobecné veřejné nemocnice C3–1128I

Pavilon infekčních chorob Městské všeobecné veřejné nemocnice

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–2322 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů C3–2322

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů

Arbesova
Jižní Předměstí
C3–2303 Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu C3–2303

Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1934 Nájemní domy města Plzně C3–1934

Nájemní domy města Plzně

Čechova
Jižní Předměstí
C3–2302 Obytný dům Karla Hájka C3–2302

Obytný dům Karla Hájka

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1787 Nájemní domy města Plzně C3–1787

Nájemní domy města Plzně

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1728 Obytné domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C3–1728

Obytné domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1750 Nájemní domy města Plzně C3–1750

Nájemní domy města Plzně

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1976 Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky C3–1976

Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1901 Činžovní dvojdům Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1901

Činžovní dvojdům Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Čechova
Jižní Předměstí
C3–1734 Obytné domy pro státní zaměstnance C3–1734

Obytné domy pro státní zaměstnance

Dobrovského
Jižní Předměstí
C3–1552 Obytné domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva v Plzni C3–1552

Obytné domy Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva v Plzni

Dobrovského
Jižní Předměstí
C3–1731 Soubor obytných domů pro policejní a poštovní zaměstnance v Plzni a pro vojenské gážisty C3–1731

Soubor obytných domů pro policejní a poštovní zaměstnance v Plzni a pro vojenské gážisty

Edvarda Beneše
Jižní Předměstí
C3–784 Vojenské obilné skladiště C3–784

Vojenské obilné skladiště

Kozinova
Jižní Předměstí
C3–1831 Státní obytné domy C3–1831

Státní obytné domy

Stehlíkova
Jižní Předměstí
C3–1736 Budova československého státního reálného gymnázia C3–1736

Budova československého státního reálného gymnázia

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1585 Budova České státní průmyslové školy C3–1585

Budova České státní průmyslové školy

Chodské náměstí
Jižní Předměstí
C3–690 Modernizace veřejného skladiště v Plzni C3–690

Modernizace veřejného skladiště v Plzni

Soukenická
Jižní Předměstí
C3–2029 Obchodní a činžovní dům Jana a Anny Matouškových C3–2029

Obchodní a činžovní dům Jana a Anny Matouškových

Havířská
Jižní Předměstí
C3–45 Klášter redemptoristů C3–45

Klášter redemptoristů

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2085 Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta C3–2085

Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–2079 Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových C3–2079

Nájemní a obchodní dům Jana a Anny Matouškových

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2201 Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka C3–2201

Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2185 Vlastní činžovní dům Lea Meisla C3–2185

Vlastní činžovní dům Lea Meisla

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2236 Činžovní dům Jana Matouška C3–2236

Činžovní dům Jana Matouška

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2244 Nájemní dům Stavopodniku C3–2244

Nájemní dům Stavopodniku

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2172 Činžovní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni C3–2172

Činžovní dům Stavebního podnikatelského družstva v Plzni

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–346 Nájemní dům Jana a Anny Matouškových C3–346

Nájemní dům Jana a Anny Matouškových

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–2151 Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových C3–2151

Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových

U Trati
Jižní Předměstí
C3–2073 Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka C3–2073

Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka

U Trati
Jižní Předměstí
C3–2081 Obchodní a činžovní domy Jana a Anny Matouškových a Anny a Jaroslava Šípových C3–2081

Obchodní a činžovní domy Jana a Anny Matouškových a Anny a Jaroslava Šípových

U Trati
Jižní Předměstí
C3–2074 Nájemní a obchodní dům Josefa Špalka st. C3–2074

Nájemní a obchodní dům Josefa Špalka st.

Na Belánce
Jižní Předměstí
C3–1722 Českobratrský kostel Mistra Jana Husi C3–1722

Českobratrský kostel Mistra Jana Husi

Němejcova
Jižní Předměstí
C3–2095 Činžovní domy Martina a Růženy Mandausových C3–2095

Činžovní domy Martina a Růženy Mandausových

Borská
Jižní Předměstí
C3–2258 Činžovní dům Otakara Prokopa C3–2258

Činžovní dům Otakara Prokopa

Chelčického
Jižní Předměstí
C3–2064 Činžovní dům Otakara Prokopa C3–2064

Činžovní dům Otakara Prokopa

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C3–1961 Nájemní dům Karla a Boženy Ulčových C3–1961

Nájemní dům Karla a Boženy Ulčových

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C3–1889 Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského C3–1889

Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského

náměstí Českých bratří
Jižní Předměstí
C3–1854 Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského C3–1854

Nájemní dům Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského

Němejcova
Jižní Předměstí
C3–1762 Obytný dům Jaroslava Parůžka C3–1762

Obytný dům Jaroslava Parůžka

Němejcova
Jižní Předměstí
C3–2329 Jesle pro Škodovy závody C3–2329

Jesle pro Škodovy závody

Schwarzova
Jižní Předměstí
C3–2052 Nájemní dům Antonína Špalka C3–2052

Nájemní dům Antonína Špalka

Mánesova
Jižní Předměstí
C3–1999 Nájemní a kancelářský dům Josefa Špalka st. C3–1999

Nájemní a kancelářský dům Josefa Špalka st.

Mánesova
Jižní Předměstí
C3–2337 Státní bytové domy C3–2337

Státní bytové domy

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1863 Obytné domy Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1863

Obytné domy Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1894 Nájemní dvojdům Josefa Špalka st. C3–1894

Nájemní dvojdům Josefa Špalka st.

Thámova
Jižní Předměstí
C3–1963 Soubor řadových nájemních domů Ferdinanda Kouta C3–1963

Soubor řadových nájemních domů Ferdinanda Kouta

Bolzanova
Jižní Předměstí
C3–1953 Soubor řadových nájemních domů Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta C3–1953

Soubor řadových nájemních domů Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta

Mánesova
Jižní Předměstí
C3–1667 Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C3–1667

Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1383 Činžovní dům Antonína Suchana C3–1383

Činžovní dům Antonína Suchana

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1774 Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové C3–1774

Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbechrové

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C3–1814 Bytový dům Anny Königové C3–1814

Bytový dům Anny Königové

Dobrovského
Jižní Předměstí
C3–1618 Soubor obytných domů pro státní zaměstnance C3–1618

Soubor obytných domů pro státní zaměstnance

Dobrovského
Jižní Předměstí
C3–1596 Bytové domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C3–1596

Bytové domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C3–1593 Bytový dům Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni C3–1593

Bytový dům Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C3–1671 Soubor obytných domů Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni C3–1671

Soubor obytných domů Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni

Vrchlického
Jižní Předměstí
C3–1838 Činžovní dům Boženy Stanislavové-Táborské C3–1838

Činžovní dům Boženy Stanislavové-Táborské

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C4–1636 Rodinné dvojdomy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1636

Rodinné dvojdomy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Hruškova
Jižní Předměstí
C4–1638 Rodinný čtyřdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1638

Rodinný čtyřdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Hruškova
Jižní Předměstí
C4–1644 Rodinné domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C4–1644

Rodinné domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Hruškova 1644/28, Čermákova 1645/9, Na Hvězdě 1709/5 (Schwarzova 1709/38), Mánesova 1634/70, 1629/54
Jižní Předměstí
C4–2022 Vila Emila a Heleny Wollnerových C4–2022

Vila Emila a Heleny Wollnerových

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–2237 Činžovní dům Otakara Prokopa C4–2237

Činžovní dům Otakara Prokopa

Na Hvězdě
Jižní Předměstí
C4–1996 Rodinný dům Edmunda a Pauly Rögglových C4–1996

Rodinný dům Edmunda a Pauly Rögglových

Na Hvězdě
Jižní Předměstí
C4–2054 Vila Vladislava a Lindy Šimáčkových C4–2054

Vila Vladislava a Lindy Šimáčkových

Mírová
Jižní Předměstí
C4–2249 Zahradní činžovní dům Jana Drbala C4–2249

Zahradní činžovní dům Jana Drbala

Mírová
Jižní Předměstí
C4–2206 Vila „U Lípy“ C4–2206

Vila „U Lípy“

Mírová
Jižní Předměstí
C4–1987 Vila Jiřího Freunda C4–1987

Vila Jiřího Freunda

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1763 Rodinný šestidům Tomáše Dobrého C4–1763

Rodinný šestidům Tomáše Dobrého

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1857 Rodinný trojdům Tomáše a Anny Dobrých C4–1857

Rodinný trojdům Tomáše a Anny Dobrých

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–2021 Rodinný dům Ladislava a Marie Fialových C4–2021

Rodinný dům Ladislava a Marie Fialových

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–2014 Vila Augustina Čipery C4–2014

Vila Augustina Čipery

Čermákova
Jižní Předměstí
C4–1851 Rodinná vila Antonína Kurela C4–1851

Rodinná vila Antonína Kurela

Družstevní
Jižní Předměstí
C4–1879 Rodinný dům Františka Kvasničky C4–1879

Rodinný dům Františka Kvasničky

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1846 Vily Richarda a Alice Krausových a Emila a Josefy Löbnerových C4–1846

Vily Richarda a Alice Krausových a Emila a Josefy Löbnerových

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–1821 Rodinný dům Karla Vaňka C4–1821

Rodinný dům Karla Vaňka

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–1940 Řadový trojdům Karla Hájka a Josefa Špalka st. C4–1940

Řadový trojdům Karla Hájka a Josefa Špalka st.

Schwarzova
Jižní Předměstí
C4–1843 Nájemní čtyřdům Antonína Kurela, Josefa Špalka st. a Adolfa Brandnera C4–1843

Nájemní čtyřdům Antonína Kurela, Josefa Špalka st. a Adolfa Brandnera

U Svépomoci
Jižní Předměstí
C4–1663 Rodinné domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C4–1663

Rodinné domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1837 Rodinný dům Jaroslava Šafránka C4–1837

Rodinný dům Jaroslava Šafránka

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1655 Rodinné dvojdomy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C4–1655

Rodinné dvojdomy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Družstevní
Jižní Předměstí
C4–1832 Rodinný dům Otakara Prokopa C4–1832

Rodinný dům Otakara Prokopa

U Svépomoci
Jižní Předměstí
C4–2020 Vila Anny a Otta Guthových C4–2020

Vila Anny a Otta Guthových

U Svépomoci
Jižní Předměstí
C4–2041 Zahradní řadový trojdům Josefa Lifky, Tomáše Rody a Jana Peška C4–2041

Zahradní řadový trojdům Josefa Lifky, Tomáše Rody a Jana Peška

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–1930 Rodinný dům Heřmana Konejla C4–1930

Rodinný dům Heřmana Konejla

Erbenova
Jižní Předměstí
C4–2077 Bytový dům Karla a Boženy Ulčových C4–2077

Bytový dům Karla a Boženy Ulčových

Erbenova
Jižní Předměstí
C4–2080 Bytový dům Anny a Anny Techlových C4–2080

Bytový dům Anny a Anny Techlových

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–2225 Bytový dům Karla a Boženy Ulčových C4–2225

Bytový dům Karla a Boženy Ulčových

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–2300 Bytové domy Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni C4–2300

Bytové domy Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni

Žižkova
Jižní Předměstí
C4–150 Činžovní domy Karla Krůty C4–150

Činžovní domy Karla Krůty

Erbenova
Jižní Předměstí
C4–1746 Rodinný dům Josefa a Jarmily Krauzových C4–1746

Rodinný dům Josefa a Jarmily Krauzových

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1700 Rodinný dům Františka Plzáka a Antonína Kostince C4–1700

Rodinný dům Františka Plzáka a Antonína Kostince

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1816 Rodinný dvojdům Josefa Špalka st. C4–1816

Rodinný dvojdům Josefa Špalka st.

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–2150 Obytný dům Anny Kodymové C4–2150

Obytný dům Anny Kodymové

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1602 Rodinný dům Ladislava Lábka C4–1602

Rodinný dům Ladislava Lábka

Mánesova
Jižní Předměstí
C4–1835 Vila Rudolfa a Olgy Penížkových C4–1835

Vila Rudolfa a Olgy Penížkových

Zikmunda Wintra
Jižní Předměstí
C4–1979 Bytový dům pro zaměstnance Okresního úřadu v Plzni C4–1979

Bytový dům pro zaměstnance Okresního úřadu v Plzni

V Bezovce
Jižní Předměstí
C5–395D Ústřední dílny Elektrických podniků města Plzně C5–395D

Ústřední dílny Elektrických podniků města Plzně

Presslova
Jižní Předměstí
C5–395N Nové autobusové garáže Dopravního podniku statutárního města Plzně C5–395N

Nové autobusové garáže Dopravního podniku statutárního města Plzně

Presslova
Jižní Předměstí
C5–395G Autobusové garáže a provozní budova Elektrických podniků města Plzně C5–395G

Autobusové garáže a provozní budova Elektrických podniků města Plzně

Presslova
Jižní Předměstí
C5–395V Rozšíření vozovny tramvají Elektrických podniků města Plzně C5–395V

Rozšíření vozovny tramvají Elektrických podniků města Plzně

Presslova
Jižní Předměstí
C5–1955 Nájemní domy Jaroslava Bergla C5–1955

Nájemní domy Jaroslava Bergla

Heldova
Jižní Předměstí
C5–327 Hospodářský dvůr královského města Plzně C5–327

Hospodářský dvůr královského města Plzně

Cukrovarská
Jižní Předměstí
C5–1455 Tiskárna Českého denníku C5–1455

Tiskárna Českého denníku

Hankova
Jižní Předměstí
C5–1721 Nájemní domy města Plzně a Dělnického stavebního a podnikatelského družstva C5–1721

Nájemní domy města Plzně a Dělnického stavebního a podnikatelského družstva

Plovární
Jižní Předměstí
C5–1705 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C5–1705

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–1692 Benešova škola C5–1692

Benešova škola

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–2232 Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka C5–2232

Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka

Čelakovského
Jižní Předměstí
C5–2099 Činžovní dům Bohumily Měšťánkové C5–2099

Činžovní dům Bohumily Měšťánkové

Radobyčická
Jižní Předměstí
C5–2292 Činžovní dům Ludvíka a Antonína Měšťánkových C5–2292

Činžovní dům Ludvíka a Antonína Měšťánkových

Třebízského
Jižní Předměstí
C5–1761 Železniční stanice Plzeň-nemocnice C5–1761

Železniční stanice Plzeň-nemocnice

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–2059 Činžovní dům Václava Harmáčka C5–2059

Činžovní dům Václava Harmáčka

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–1504 Přístavba skladiště Obchodního družstva pro obvod obchodní a živnostenské komory v Plzni C5–1504

Přístavba skladiště Obchodního družstva pro obvod obchodní a živnostenské komory v Plzni

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–2025 Nájemní dům Emílie Kuszbachové, Hugo Popela a Rudolfa Poppa C5–2025

Nájemní dům Emílie Kuszbachové, Hugo Popela a Rudolfa Poppa

Přeštická
Jižní Předměstí
C5–2284 Nájemní dům Václava a Elišky Krškových C5–2284

Nájemní dům Václava a Elišky Krškových

Lukavická
Jižní Předměstí
C5–2124 Obytný dům Heleny a Emila Pilzových a Jindřicha Pilze C5–2124

Obytný dům Heleny a Emila Pilzových a Jindřicha Pilze

Tělocvičná
Jižní Předměstí
C5–374 Přestavba budovy společnosti V. Honomichl, autozávody C5–374

Přestavba budovy společnosti V. Honomichl, autozávody

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C5–417 Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky C5–417

Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky

Doudlevecká
Jižní Předměstí
C6–1213 Domov mladých v Plzni C6–1213

Domov mladých v Plzni

U Borského parku
Jižní Předměstí
C6–1892 Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačené děti v Plzni C6–1892

Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačené děti v Plzni

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1946 Činžovní dům Františka Arazima C6–1946

Činžovní dům Františka Arazima

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1621 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–1621

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–2117 Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových C6–2117

Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových

Máchova
Jižní Předměstí
C6–606 Činžovní dvojdům Karla Hájka C6–606

Činžovní dvojdům Karla Hájka

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–1807 Rodinný dvojdům Boženy Rádlové a Josefa a Lenky Petříkových C6–1807

Rodinný dvojdům Boženy Rádlové a Josefa a Lenky Petříkových

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2044 Obytný dům Josefa a Jiřiny Skupových C6–2044

Obytný dům Josefa a Jiřiny Skupových

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2147 Činžovní trojdům Františka Doubka C6–2147

Činžovní trojdům Františka Doubka

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2272 Nájemní domy Pensijního ústavu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2272

Nájemní domy Pensijního ústavu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–1986 Činžovní dvojdům Antonína Kurela C6–1986

Činžovní dvojdům Antonína Kurela

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2309 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni C6–2309

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–2193 Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného C6–2193

Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1899 Rodinné domy Bohumila Chvojky, Středostavovského stavebního a bytového družstva a Jaroslava Kostky a Karla Mastného C6–1899

Rodinné domy Bohumila Chvojky, Středostavovského stavebního a bytového družstva a Jaroslava Kostky a Karla Mastného

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1973 Činžovní dům Václava a Marie Štruncových C6–1973

Činžovní dům Václava a Marie Štruncových

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1962 Nájemní dům Marie Váchové C6–1962

Nájemní dům Marie Váchové

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1904 Činžovní dům Marie Váchové C6–1904

Činžovní dům Marie Váchové

Majerova
Jižní Předměstí
C6–1561 Činžovní dům Karla Wanky C6–1561

Činžovní dům Karla Wanky

Majerova
Jižní Předměstí
C6–671 Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka C6–671

Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1615 Budova německých průmyslových škol C6–1615

Budova německých průmyslových škol

Majerova
Jižní Předměstí
C6–2269 Nájemní dům Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2269

Nájemní dům Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C6–1609 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemního domu Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–1609

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemního domu Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

náměstí Míru
Jižní Předměstí
C6–2003 Mlékárna Rolnického mlékárenského družstva C6–2003

Mlékárna Rolnického mlékárenského družstva

Politických vězňů
Jižní Předměstí
C6–1742 Strojnické dílny české státní průmyslové školy v Plzni C6–1742

Strojnické dílny české státní průmyslové školy v Plzni

Majerova
Jižní Předměstí
C6–2315 Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů, Plzeň C6–2315

Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů, Plzeň

Raisova
Jižní Předměstí
C6–2273 Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemních domů Šimonkova podpůrného fondu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C6–2273

Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemních domů Šimonkova podpůrného fondu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Raisova
Jižní Předměstí
C6–85 Činžovní dvojdům Václava a Milady Švajcrových C6–85

Činžovní dvojdům Václava a Milady Švajcrových

Raisova
Jižní Předměstí
C6–2205 Činžovní dům Anny a Karla Peprných C6–2205

Činžovní dům Anny a Karla Peprných

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2158 Rodinný dům Josefa a Boženy Karmazínových C6–2158

Rodinný dům Josefa a Boženy Karmazínových

Raisova
Jižní Předměstí
C6–2301 Bytový dvojdům Stavopodniku, stavebního a výrobního družstva C6–2301

Bytový dvojdům Stavopodniku, stavebního a výrobního družstva

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2251 Činžovní dům Františka Fryše a Emila Pázrala C6–2251

Činžovní dům Františka Fryše a Emila Pázrala

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2192 Činžovní domy Františka a Elišky Křížových, Stavebního podnikatelského družstva v Plzni a Marie Hellerové, Gustava Průchy a Františka Hauera C6–2192

Činžovní domy Františka a Elišky Křížových, Stavebního podnikatelského družstva v Plzni a Marie Hellerové, Gustava Průchy a Františka Hauera

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2239 Činžovní dům Magdaleny Berouškové C6–2239

Činžovní dům Magdaleny Berouškové

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2213 Činžovní domy Josefa Beneše a Bohumila Kozla C6–2213

Činžovní domy Josefa Beneše a Bohumila Kozla

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–2211 Nájemní dům Františka a Marie Zikanových C6–2211

Nájemní dům Františka a Marie Zikanových

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1207V Vila Hynka Pášmy a její adaptace na sanatorium Jana Mulače C6–1207V

Vila Hynka Pášmy a její adaptace na sanatorium Jana Mulače

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1207P Přístavba sanatoria Jana Mulače C6–1207P

Přístavba sanatoria Jana Mulače

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1204 Přístavba sálu, hostinských a obytných místností při restauraci Tivoli C6–1204

Přístavba sálu, hostinských a obytných místností při restauraci Tivoli

Dvořákova
Jižní Předměstí
C6–1784 Obytný dům firmy Jiřího Chodounského a Jaroslava Otty s nádvorní provozovnou C6–1784

Obytný dům firmy Jiřího Chodounského a Jaroslava Otty s nádvorní provozovnou

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1789 Soubor rodinných domů Jaroslava a Vilmy Mandausových, Jakuba Brychty, Pavla Našince a Jiřího Herzera C6–1789

Soubor rodinných domů Jaroslava a Vilmy Mandausových, Jakuba Brychty, Pavla Našince a Jiřího Herzera

Klatovská třída
Jižní Předměstí
C6–1829 Soubor rodinných domů Josefa a Marie Pechmanových, Františka a Boženy Doubkových, Martina a Růženy Mandausových a Václava a Milady Švajcrových C6–1829

Soubor rodinných domů Josefa a Marie Pechmanových, Františka a Boženy Doubkových, Martina a Růženy Mandausových a Václava a Milady Švajcrových

Kaplířova
Jižní Předměstí
C7–90 Adaptace a nástavba domu Františka Rajnocha a přístavba továrních budov společnosti F. Dezort, továrna na karoserie a armatury C7–90

Adaptace a nástavba domu Františka Rajnocha a přístavba továrních budov společnosti F. Dezort, továrna na karoserie a armatury

Zborovská
Doudlevce
C7–592 Administrativní budova Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C7–592

Administrativní budova Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Zborovská
Doudlevce
C7–593 Kantýna Škodových závodů, Plzeň C7–593

Kantýna Škodových závodů, Plzeň

Zborovská
Doudlevce
C7–54 Elektrotechnická továrna Spojených strojíren C7–54

Elektrotechnická továrna Spojených strojíren

Zborovská
Doudlevce
C7–571S Strojírna a plechárna Spojených strojíren C7–571S

Strojírna a plechárna Spojených strojíren

Zborovská
Doudlevce
C7–571M Mostárna a kotlárna Spojených strojíren C7–571M

Mostárna a kotlárna Spojených strojíren

Zborovská
Doudlevce
C7–571L Lisovna plechů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C7–571L

Lisovna plechů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Zborovská
Doudlevce
C7–610S Ústřední sklad materiálu Škodových závodů C7–610S

Ústřední sklad materiálu Škodových závodů

Průmyslová
Doudlevce
C7–610D Dílna přístrojů Škodových závodů, Plzeň C7–610D

Dílna přístrojů Škodových závodů, Plzeň

Průmyslová
Doudlevce
C7–610H Montážní hala elektrických lokomotiv Škodových závodů, Plzeň C7–610H

Montážní hala elektrických lokomotiv Škodových závodů, Plzeň

Průmyslová
Doudlevce
C7–564 Dílna velkých strojů Škodových závodů, Plzeň C7–564

Dílna velkých strojů Škodových závodů, Plzeň

Edvarda Beneše
Doudlevce
C7–232 Soubor dělnických domů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C7–232

Soubor dělnických domů Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Průmyslová
Doudlevce
C7–379 Rodinný dům Jiřího Dolejše s restaurací a výčepem C7–379

Rodinný dům Jiřího Dolejše s restaurací a výčepem

Hroznová
Doudlevce
C7–335 Rodinný dům Františka a Anny Hrbkových C7–335

Rodinný dům Františka a Anny Hrbkových

Zborovská
Doudlevce
C7–276 Rodinný dům Františka Homolky C7–276

Rodinný dům Františka Homolky

Zborovská
Doudlevce
C7–365 Rodinný dům Gustava a Růženy Haškových C7–365

Rodinný dům Gustava a Růženy Haškových

Zborovská
Doudlevce
C7–TM Tyršův most C7–TM

Tyršův most

Edvarda Beneše
Doudlevce
C7–240 Rodinný dům Aloise a Anny Frankových C7–240

Rodinný dům Aloise a Anny Frankových

Zborovská
Doudlevce
C7–157 Budova Hasičské zbrojnice a střediska CPO C7–157

Budova Hasičské zbrojnice a střediska CPO

Mostní
Doudlevce
C7–143 Budova filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny C7–143

Budova filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny

Malostranská
Doudlevce
C7–15 Přístavby, nástavby a adaptace budov parní prádelny a žehlíren a rodinný dům Milana Zuvače C7–15

Přístavby, nástavby a adaptace budov parní prádelny a žehlíren a rodinný dům Milana Zuvače

Ostrovní
Doudlevce
C7–212 Dům Josefa Pilze C7–212

Dům Josefa Pilze

Chemická
Doudlevce
C7–154 Rodinný dům Václava Havelky C7–154

Rodinný dům Václava Havelky

Zborovská
Doudlevce
C7–363 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C7–363

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Májová
Doudlevce
C7–298 Rodinný dům Josefa a Anny Duchkových C7–298

Rodinný dům Josefa a Anny Duchkových

Zborovská
Doudlevce
C8–563 Cizinecký dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni C8–563

Cizinecký dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Karlovarská
Severní Předměstí
C8–524 Rodinný dům Karla a Josefy Lukešových C8–524

Rodinný dům Karla a Josefy Lukešových

Boženy Němcové
Severní Předměstí
C8–116 Vila Františka Metelky C8–116

Vila Františka Metelky

Boženy Němcové
Severní Předměstí
C8–494 Rodinný dům Johanny Petrovické C8–494

Rodinný dům Johanny Petrovické

Karoliny Světlé
Severní Předměstí
C8–544 Rodinný dům Františka a Věry Němcových C8–544

Rodinný dům Františka a Věry Němcových

Karoliny Světlé
Severní Předměstí
C8–584 Rodinný dům Václava Ornsta C8–584

Rodinný dům Václava Ornsta

Růženy Svobodové
Severní Předměstí
C8–602 Rodinný dům Karla a Boženy Svobodových C8–602

Rodinný dům Karla a Boženy Svobodových

Vlastina
Severní Předměstí
C8–558 Vila Jana Rohrera C8–558

Vila Jana Rohrera

Karoliny Světlé
Severní Předměstí
C8–502 Rodinný dům Františka Beneše C8–502

Rodinný dům Františka Beneše

Vlastina
Severní Předměstí
C8–554 Rodinný dům Miloslavy Schwarzové C8–554

Rodinný dům Miloslavy Schwarzové

Libušina
Severní Předměstí
C8–141 Rodinný dům Františka a Věry Němcových C8–141

Rodinný dům Františka a Věry Němcových

Boženy Němcové
Severní Předměstí
C8–493 Vila Václava a Anny Frišových C8–493

Vila Václava a Anny Frišových

Boženy Němcové
Severní Předměstí
C8–556 Rodinný dům Václava a Bohumily Paterových C8–556

Rodinný dům Václava a Bohumily Paterových

Žofie Podlipské
Severní Předměstí
C8–527 Rodinný dům Josefy Lederové C8–527

Rodinný dům Josefy Lederové

Žofie Podlipské
Severní Předměstí
C8–506 Rodinný dům Bartoloměje Matzkeho C8–506

Rodinný dům Bartoloměje Matzkeho

Lidická
Severní Předměstí
C8–538 Rodinná vila Huga Weisla C8–538

Rodinná vila Huga Weisla

Lidická
Severní Předměstí
C8–517 Budova Vyšší hospodářské školy C8–517

Budova Vyšší hospodářské školy

Lidická
Severní Předměstí
C8–585 Budova Jubilejního okresního dětského domova C8–585

Budova Jubilejního okresního dětského domova

Lidická
Severní Předměstí
C8–609 Obchodní a činžovní dům Václava a Marie Boříkových C8–609

Obchodní a činžovní dům Václava a Marie Boříkových

Karlovarská třída
Severní Předměstí
C8–548 Nájemní domy Stavebního družstva „Dělnický dům“ v Plzni C8–548

Nájemní domy Stavebního družstva „Dělnický dům“ v Plzni

Bolevecká
Severní Předměstí
C8–581 Rodinný dvojdům Tomáše a Anny Dobrých C8–581

Rodinný dvojdům Tomáše a Anny Dobrých

Pod Záhorskem
Severní Předměstí
C8–630 Činžovní dvojdům Otakara Prokopa C8–630

Činžovní dvojdům Otakara Prokopa

Křížkova
Severní Předměstí
C8–42 Činžovní dům Hanuše Zápala C8–42

Činžovní dům Hanuše Zápala

Křížkova
Severní Předměstí
C8–518 Činžovní dům Marie Chvojkové C8–518

Činžovní dům Marie Chvojkové

Na Roudné
Severní Předměstí
C8–374 Sokolovna TJ Sokol Plzeň IV C8–374

Sokolovna TJ Sokol Plzeň IV

Na Roudné
Severní Předměstí
C8–587 Rodinný dům Ely Pospíšilové C8–587

Rodinný dům Ely Pospíšilové

Pramenní
Severní Předměstí
C8–497 Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C8–497

Soubor nájemních domů Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Lipová
Severní Předměstí
C8–519 Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C8–519

Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Malická
Severní Předměstí
C8–607 Obytný dům Josefa a Marie Hnátových C8–607

Obytný dům Josefa a Marie Hnátových

Luční
Severní Předměstí
C8–1217 Obytný dům firmy Josefa Hanaka C8–1217

Obytný dům firmy Josefa Hanaka

Lochotínská
Severní Předměstí
C8–649 Domov důchodců v Plzni C8–649

Domov důchodců v Plzni

Kotíkovská
Severní Předměstí
C9–64 Vila vrchního ředitele a vrchního sládka Měšťanského pivovaru v Plzni C9–64

Vila vrchního ředitele a vrchního sládka Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–2496 Správní budova Měšťanského pivovaru v Plzni C9–2496

Správní budova Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–2497 Budova štoků a spilek Plzeňských pivovarů C9–2497

Budova štoků a spilek Plzeňských pivovarů

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–28 Varna Měšťanského pivovaru v Plzni C9–28

Varna Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–2501 Haly výstavu Měšťanského pivovaru v Plzni C9–2501

Haly výstavu Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–75 Soubor tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru v Plzni C9–75

Soubor tzv. Kroftových domů Měšťanského pivovaru v Plzni

U Prazdroje
Východní Předměstí
C9–1817 Soubor obytných domů pro zaměstnance Plzeňských pivovarů C9–1817

Soubor obytných domů pro zaměstnance Plzeňských pivovarů

U Prazdroje
Východní Předměstí
C10–56 Kantýna ASAP C10–56

Kantýna ASAP

U Planetária
Jižní Předměstí
C10–55 Soustružna děl C10–55

Soustružna děl

U Planetária
Jižní Předměstí
C10–71 Přesná mechanika (Tabákové stroje ad.) C10–71

Přesná mechanika (Tabákové stroje ad.)

parcela
Jižní Předměstí
C10–64 Transformační stanice Jih (Cigaretka) C10–64

Transformační stanice Jih (Cigaretka)

parcela
Jižní Předměstí
C10–166 Hala obráběcích strojů (Waldrich hala) C10–166

Hala obráběcích strojů (Waldrich hala)

parcela
Jižní Předměstí
C10–167 Hala těžkého strojírenství (TSH) C10–167

Hala těžkého strojírenství (TSH)

parcela
Jižní Předměstí
C10–123 Hala ELÚ III C10–123

Hala ELÚ III

parcela
Jižní Předměstí
C10–337 Nářaďovna C10–337

Nářaďovna

parcela
Jižní Předměstí
C10–75 Staniční budova závodní dráhy C10–75

Staniční budova závodní dráhy

parcela
Jižní Předměstí
C10–57 Nářaďovna (Hala ozubených kol) a mechanické dílny C10–57

Nářaďovna (Hala ozubených kol) a mechanické dílny

parcela
Jižní Předměstí
C10–43 Hala zapalovačů C10–43

Hala zapalovačů

parcela
Jižní Předměstí
C10–44 Kancelářská budova C10–44

Kancelářská budova

parcely
Jižní Předměstí
C10–45 Dělovka (Hala obráběcích strojů) C10–45

Dělovka (Hala obráběcích strojů)

parcela
Jižní Předměstí
C10–46 Kalírna (Přijímací díň dělovky ad.) C10–46

Kalírna (Přijímací díň dělovky ad.)

parcela
Jižní Předměstí
C10–162 Sklad modelů C10–162

Sklad modelů

parcela
Jižní Předměstí
C10–26 Jádrovna (Slévárna šedé litina a kovů) C10–26

Jádrovna (Slévárna šedé litina a kovů)

parcela
Jižní Předměstí
C10–37 Ocelárna C10–37

Ocelárna

parcela
Jižní Předměstí
C10–28 Opravna měřicích přístrojů C10–28

Opravna měřicích přístrojů

parcela
Jižní Předměstí
C10–27 Továrna na ozubená kola (Kovárna dělovky ad.) C10–27

Továrna na ozubená kola (Kovárna dělovky ad.)

parcela
Jižní Předměstí
C10–20 Továrna železničních dvojkolí (Velká kovárna) C10–20

Továrna železničních dvojkolí (Velká kovárna)

parcela
Jižní Předměstí
C10–13 Rozšíření elektrické centrály (ELÚ I) C10–13

Rozšíření elektrické centrály (ELÚ I)

parcela
Jižní Předměstí
C10–36 Velká kalírna C10–36

Velká kalírna

parcela
Jižní Předměstí
C10–25 Strojírna–kanonka (Velká obrobna ad.) C10–25

Strojírna–kanonka (Velká obrobna ad.)

parcela
Jižní Předměstí
C10–3 Rozšíření a další úpravy malé kovárny C10–3

Rozšíření a další úpravy malé kovárny

parcela
Jižní Předměstí
C10–115 Hasičská stanice C10–115

Hasičská stanice

parcela
Jižní Předměstí
C10–40 Soustružna střel (Strojírna) C10–40

Soustružna střel (Strojírna)

parcela
Jižní Předměstí
C10–33 Velká montovna C10–33

Velká montovna

parcela
Jižní Předměstí
C10–32 Malá montovna (Kotlárna ad.) C10–32

Malá montovna (Kotlárna ad.)

parcela
Jižní Předměstí
C10–29 Kalírna kovárny (Dílna autorámů ad.) C10–29

Kalírna kovárny (Dílna autorámů ad.)

parcela
Jižní Předměstí
C10–113 Podnikové ředitelství a I. brána C10–113

Podnikové ředitelství a I. brána

parcela
Jižní Předměstí
C10–146 Budova technických kanceláří (Generální ředitelství) C10–146

Budova technických kanceláří (Generální ředitelství)

parcela
Jižní Předměstí
C10–12 Strojírna I C10–12

Strojírna I

parcela
Jižní Předměstí
C10–10 Mechanická dílna / Stará zbrojovka / Dělovka / Lokomotivka (areál Hutí) C10–10

Mechanická dílna / Stará zbrojovka / Dělovka / Lokomotivka (areál Hutí)

parcela
Jižní Předměstí
C10–ZOZ Ohradní zeď C10–ZOZ

Ohradní zeď

Korandova ul.
Jižní Předměstí
C11–1356 Nájemní a obchodní dům Josefa a Anežky Krásných C11–1356

Nájemní a obchodní dům Josefa a Anežky Krásných

Slovanská
Východní Předměstí
C11–906 Soubor rodinných dvojdomů a rodinného domu Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C11–906

Soubor rodinných dvojdomů a rodinného domu Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Guldenerova
Východní Předměstí
C11–1117 Nájemní dvojdům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni C11–1117

Nájemní dvojdům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni

Lobezská
Východní Předměstí
C11–1253 Rodinný dům Josefa a Vojtěcha Chvojky C11–1253

Rodinný dům Josefa a Vojtěcha Chvojky

Táborská
Východní Předměstí
C11–898 Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí C11–898

Nájemní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí

Jablonského
Východní Předměstí
C12–878 Masarykova škola C12–878

Masarykova škola

Jiráskovo náměstí
Východní Předměstí
C12–1149 Nájemní dům Růženy Holcbechrové C12–1149

Nájemní dům Růženy Holcbechrové

Kostelní
Východní Předměstí
C12–1803 Činžovní dům Marie Vacíkové C12–1803

Činžovní dům Marie Vacíkové

Kyjevská
Východní Předměstí
C12–1823 Nájemní domy Bytového fondu obvodního ředitelství Československých státních drah a Stavebního a bytového družstva poštovních zaměstnanců pro Plzeň a okolí C12–1823

Nájemní domy Bytového fondu obvodního ředitelství Československých státních drah a Stavebního a bytového družstva poštovních zaměstnanců pro Plzeň a okolí

Částkova
Východní Předměstí
C12–1382 Obytný dům českobratrského družstva Kalich C12–1382

Obytný dům českobratrského družstva Kalich

Slovanská
Východní Předměstí
C14–823 Budova Občanských škol Luďka Pika C14–823

Budova Občanských škol Luďka Pika

Masarykova
Doubravka
C14–499 Přístavba sálové dvorany družstevního domu Svornost C14–499

Přístavba sálové dvorany družstevního domu Svornost

Dílenská
Doubravka
C14–173A Krematorium a kolumbárium I. C14–173A

Krematorium a kolumbárium I.

Rokycanská
Východní Předměstí
C14–173B Kolumbárium II. C14–173B

Kolumbárium II.

Rokycanská
Východní Předměstí
P–AN Anglické nábřeží P–AN

Anglické nábřeží


Jižní Předměstí
P–CB náměstí Českých bratří P–CB

náměstí Českých bratří


Jižní Předměstí
P–CH Chodské náměstí P–CH

Chodské náměstí


Jižní Předměstí
P–ES náměstí Emila Škody P–ES

náměstí Emila Škody


Jižní Předměstí
P–HN Husovo náměstí P–HN

Husovo náměstí


Jižní Předměstí
P–MS Mlýnská strouha P–MS

Mlýnská strouha


Východní Předměstí
P–NB Fakultní nemocnice Bory P–NB

Fakultní nemocnice Bory


Jižní Předměstí
P–ND náměstíčko v Divadelní ulici P–ND

náměstíčko v Divadelní ulici


Jižní Předměstí
P–PU Pobřežní ulice P–PU

Pobřežní ulice


Jižní Předměstí
P–SP sady Pětatřicátníků P–SP

sady Pětatřicátníků


Jižní Předměstí
P–TG náměstí T. G. Masaryka P–TG

náměstí T. G. Masaryka


Jižní Předměstí
P–UP U Práce P–UP

U Práce


Jižní Předměstí
C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10