Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Michal Pešťák
Název příspěvku: Střípky z historie Československé automobilové opravny Plzeň
Autor knihy: Milan Augustin (red.)
Název knihy, sborníku: Západočeské archivy
Rok vydání: 2011
Místo vydání: Plzeň