Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor: Emil Chochole
Název: Územní plán Plzeň – historické vývojové fáze
Název periodika: Architekt
Ročník: XLIV
Číslo: 7–8
Rok vydání: 1998