Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor: Pavel Valtr
Název: Krajina a zeleň ve vývoji Plzně
Název periodika: Plzeňský přehled
Číslo: 1
Rok vydání: 1981