Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Rostislav Švácha
Název příspěvku: Josef Špalek
Autor knihy: Rostislav Švácha (ed.)
Název knihy, sborníku: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922–1948 (kat. výst.)
Rok vydání: 2000
Místo vydání: Praha