Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Michal Zlámaný
Název příspěvku: Železniční stanice Plzeň zastávka
Autor knihy: Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.)
Název knihy, sborníku: Industriální topografie. Průmyslová architektura a technické stavby. Plzeňský kraj
Rok vydání: 2013
Místo vydání: Praha