Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Pavel Domanický
Název příspěvku: Železniční zastávka Plzeň-nemocnice
Autor knihy: Hana Hlušičková (ed.)
Název knihy, sborníku: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl
Rok vydání: 2003
Místo vydání: Praha