Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor: Lenka Buchbergerová
Název: Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera
Název periodika: Zprávy památkové péče
Ročník: LXXIII
Číslo: 6
Rok vydání: 2013