Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Pavel Domanický
Název příspěvku: Ozvěny kubismu v plzeňské architektuře
Název knihy, sborníku: Ohlasy kubismu v Plzni (kat. výst.)
Rok vydání: 2001
Místo vydání: Plzeň