Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Jakub Šlouf
Název příspěvku: Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918–1938
Název knihy, sborníku: Nardi Aristae
Rok vydání: 2007
Nakladatelství: Archiv města Plzně
Místo vydání: Plzeň