Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Petr Domanický
Název příspěvku: Navzdory malomyslné okresní zatvrdlosti. SZVU a architektura
Autor knihy: Petr Domanický – Petr Jindra (eds.)
Název knihy, sborníku: Umění českého západu
Rok vydání: 2010
Místo vydání: Řevnice