Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Pavel Domanický
Název příspěvku: Koncepce ochrany Loosova dědictví v Plzni na příkladě domu Jana Brummela
Název knihy, sborníku: Adolf Loos: dílo a rekonstrukce: mezinárodní sympozium u příležitosti 70. výročí úmrtí: Plzeň 15.-16. října 2003, Západočeské muzeum
Rok vydání: 2005
Nakladatelství: Muzeum hlavního města Prahy
Místo vydání: Praha