Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Pavel Domanický
Název příspěvku: Plzeň - město, Husova třída č. or. 58, obnova Loosova interiéru v 1. patře
Název knihy, sborníku: Výroční zpráva za rok 2002
Rok vydání: 2003
Nakladatelství: Státní památkový ústav v Plzni
Místo vydání: Plzeň