Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor: Jan Sedlák
Název: Několik poznámek ke stavebnímu vývoji usedlosti čp. 4 v Plzni-Doudlevcích
Název periodika: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče
Číslo: 6
Rok vydání: 1997
Místo vydání: Brno