Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Petr Domanický
Název příspěvku: Urbanistický a architektonický vývoj města
Autor knihy: Adam Skála (ed.)
Název knihy, sborníku: Dějiny města Plzně 3. 1918–1989
Rok vydání: 2018
Místo vydání: Plzeň