Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Jindřich Vybíral
Název příspěvku: Český kubismus na trhu symbolických statků. Původ a hranice pojmu dějin architektury
Autor knihy: Michal Novotný (ed.)
Název knihy, sborníku: Kubismus v české architektuře. Sto let poté
Rok vydání: 2013
Místo vydání: Praha

C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10