Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Eva Janouškovcová
Název příspěvku: Západočeské konsumní družstvo v Plzni
Název knihy, sborníku: Západočeský historický sborník 1
Rok vydání: 1995
Místo vydání: Plzeň