Literatura

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Autor příspěvku: Karel Werstadt
Název příspěvku: Vodárna města Plzně. Nové filtry systému Puech-Chabalova
Název knihy, sborníku: Pamětní spis, vydaný u příležitosti otevření nové stavby při sjezdu Plynárenského a vodárenského sdružení československého dne 21. června 1926 v Plzni
Rok vydání: 1926
Místo vydání: Plzeň