Hugo Weisl’s villa
1927

Lidická 538/4 (Plzeň) Plzeň Severní Předměstí
Public transport: Lékařská fakulta (TRAM 1)
Lékařská fakulta (BUS 33, 34, 40)
GPS: 49.7624413, 13.3698624
Architect:
Lidická 538/4 (foto 01), author: Petr Jehlík, 2015 Lidická 538/4 (foto 02), author: Petr Jehlík, 2015 Lidická 538/4 (foto 03), author: Petr Jehlík, 2015 Lidická 538/4 (foto 04), author: Petr Jehlík, 2015 Lidická 538/4 (foto 05), author: Petr Jehlík, 2015 Lidická 538/4 (foto 06), author: Petr Jehlík, 2015 Lidická 538/4 (situace), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (půdorys sklepa), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (půdorys přízemí), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (půdorys I. patra), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (půdorys podkroví), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (půdorys krovu), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (svislý řez A–B), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (průčelí severní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (průčelí východní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (průčelí jižní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (průčelí západní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – situace), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – půdorys suterénu), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – půdorys přízemí), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – půdorys I. patra), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – půdorys podkroví), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – svislý řez příčný), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – pohled severní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – pohled východní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – pohled jižní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Lidická 538/4 (adaptace – pohled západní), Source: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Sources

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
  • Databáze obětí, holocaust.cz, http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/133095-hugo-weisl/, vyhledáno 6. 12. 2015.