Extensions, superstructures and reconstructions of the steam laundry and pressing rooms buildings, and construction of Milan Zuvač’s house
1923–1924 / 1927 / 1928–1929

Ostrovní 15/5 (Plzeň) Plzeň Doudlevce
Public transport: Mlýnské nábřeží (BUS 30)
Doudlevce, ETZ (BUS 22, 29, TROL 10, 13, 14)
GPS: 49.7260501, 13.3887881
Architects:
unknown
Ostrovní 15/5 (foto 01), author: Rostislav Zapletal, 2015 Ostrovní 15/5 (foto 02), author: Rostislav Zapletal, 2015 Ostrovní 15/5 (foto 03), author: Rostislav Zapletal, 2015 Ostrovní 15/5 (1899 situace), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1899 půdorysy, řez A–B a C–D, pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1913 situace, půdorys, řezy, pohledy), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1914 komín – půdorys, řez, pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (strojovna a kotelna – půdorys a řez), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (zazdění parního kotle), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1916 přístavba komory a kolny), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1917 rozšíření mandlovny – půdorys a řez A–B), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – situace), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – půdorys krovu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – svislý řez A–B), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – svislý řez C–D), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – svislý řez E–F), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1923 přístavba, nástavba – svislý řez G–H), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1927 přístavba, nástavba – půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1927 přístavba, nástavba – půdorys I. patra), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1927 přístavba, nástavba – svislý řez A–B), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1927 přístavba, nástavba – svislý řez C–D), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1927 přístavba, nástavba – řez E–F, pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 situace), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 půdorys suterénu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 půdorys podkroví a krovu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 řez schodištěm), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 svislý řez příčný), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 pohled do Ostrovní ulice), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1928 boční pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1950 půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1950 svislý řez A–B), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1950 svislý řez C–D), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1950 svislý řez E–F, pohled do dvora), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Ostrovní 15/5 (1950 pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Sources

  • DOUDLEVCE, 24/Ub, plzdi.cz, http://plzdi.cz/Doudlevce/index.htm, vyhledáno 21. 12. 2015.
  • LT C 24/Ub Býv. parní prádelna, Ostrovní, Plzeň-Doudlevce, koda.kominari.cz, http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=3409, vyhledáno 20. 12. 2015.
  • Marie Láníková, „Osvobozená domácnost – továrna na rodinnou spokojenost“. Druhá směna a její řešení ženskými organizacemi v Československu v letech 1945–1948 (bakalářská práce), FSS MU, Brno 2014.