Josef Schiel’s house
1916–1917

Mánesova 1574/67 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
Public transport: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7343761N, 13.3686347E
Architect:
Builder:
unknown
Mánesova 1574/67 (situace), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys suterénu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys I. patra), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys krovu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (svislý řez A–B), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (západní pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (východní pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (severní pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (jižní pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (perspektiva od severozápadu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (perspektiva od jihozápadu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 situace), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 půdorys suterénu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 svislý řez A–B), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 severní pohled), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 perspektiva od severozápadu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv