Complex of the Business Academy building, National Bank of Czechoslovakia and Dr Matouš Mandl School
1911–1930 / 1929–1931 / 1932–1934

náměstí T. G. Masaryka 1530/13, náměstí. T. G. Masaryka 1931/12 , Petákova 2055/2 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
Public transport: Masarykovo náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7413580, 13.3726358
náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 01), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 02), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 03), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 04), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 05), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 06), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 07), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 08), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 09), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 10), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 11), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 12), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 13), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (foto 14), author: Petr Jehlík, 2014 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (01), Source: Archiv města Plzně: Místopisná sbírka Ladislava Lábka (K 83 a K 84a). 83/51-100 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (02), Source: Archiv města Plzně: Místopisná sbírka Ladislava Lábka (K 83 a K 84a). 83/155 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (03), Source: Archiv města Plzně: Místopisná sbírka Ladislava Lábka (K 83 a K 84a). 83/195-204 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (04), Source: Archiv města Plzně: Místopisná sbírka Ladislava Lábka (K 83 a K 84a). 83/327-374 náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (05), Source: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (06), Source: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (07), Source: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) náměstí T. G. Masaryka 1530/13 (08), Source: Archiv města Plzně: Fond František Holcbechr (karton LP 524). i. č. 442, KB 3509 (portfolio) Petákova 2055/2 (01), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 5470–5474, LP 350/215–219 Petákova 2055/2 (02), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 6235, LP 388/354 Petákova 2055/2 (03), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8580–8581, LP 524/296–297
Petákova 2055/2 (04), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (05), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (06), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (07), Source: Archiv města Plzně: Sbírka fotografií, i. č. o 8585–8586, LP 524/301–302 Petákova 2055/2 (situace), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys suterénu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys I. patra), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys II. patra), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (půdorys III. patra), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (krov), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (řez 01), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (řez 02), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (řez 03), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (pohled východní), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (pohled jižní), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Petákova 2055/2 (pohled severní), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Sources

  • Archiv města Plzně
  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně