Baťa Department Store
1911–1912 / 1929

Zbrojnická 111/3 (Plzeň) Plzeň Vnitřní Město
Public transport: Náměstí Republiky (TRAM 1, 2)
Náměstí Republiky (BUS 20, 33, 40)
GPS: 49.7464189N, 13.3788325E
Zbrojnická 111/3 (foto 01), author: Petr Jehlík, 2015 Zbrojnická 111/3 (návrh neonové reklamy – 1936), 1936, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (stržení balkonu ve II. patře – 1976), 1976, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy suterénu, přízemí a I. patra – 1911), 1911, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy II. a III. patra a podkroví – 1911), 1911, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční, situace, svislý řez – 1911), 1911, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (návrh světelné reklamy – 1925), 1925, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (situace – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys suterénu – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys přízemí – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys I. patra – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys II. patra – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys III. patra – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys podkroví – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (svislý řez příčný – 1929), 1929, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys a svislý řez podkroví), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (situace – 1934), 1934, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy suterénu a přízemí – 1934), 1934, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy I. a II. patra – 1934), 1934, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy III. patra a podkroví – 1934), 1934, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční a svislý řez příčný – 1934), 1934, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy suterénu, přízemí a I. patra – 1937), 1937, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy II. a III. patra a podkroví – 1937), 1937, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční a svislý řez příčný – 1937), 1937, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys a svislý řez správkárny – 1939), 1939, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (výkres světlíků v podkroví – 1941), 1941, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční – 1941), 1941, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys suterénu), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorys přízemí), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy I. a II. patra), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (půdorysy III. patra a podkroví), Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (návrh neonové reklamy – 1959), 1959, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Zbrojnická 111/3 (pohled uliční – 1996), 1996, Source: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Sources

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
  • Tereza Kovaříková, Obchodní domy firmy Baťa (diplomová práce), katedra dějin umění FF UP, Olomouc 2013.